Vattenkraft inte lika med ren energi

Vattenkraftens förespråkare, i synnerhet kraftbolag och mindre kraftverksägare anser att vattenkraft är ren, med ren menar man fri från utsläpp. Det stämmer, det är inte några utsläpp. Vad man dock verkligen talar tyst om i de allra flesta fallen är de avsevärda ingrepp i naturen som vattenkraften åstadkommer. 

 

Vattenkraft står i dag för en stor del av den svenska energiproduktionen, en ren energi är det ansett som. Det är inte några utsläpp, däremot så är ingreppen i naturen som vattenkraften orsakar avsevärda. De fördämningar som hör ihop med vattenkraftproduktion är förödande för många växt- och djurarter. Det är i många fall enorma ingrepp i den omgivande naturen, vilka skapar en helt ny vy och helt ändrade förutsättningar för de som bor och lever i närheten. Den reglerande verkan ändrar dessutom bilden av vattennivån över året, från riktigt högt vatten vid vårflod, till sensommarens uttorkade älvfåror och stora nivåskillnader i vattenmagasinen.

En modernare lagstiftning

Älvräddarna är en idéel organisation som jobbar och strider för en modern lagstiftning och sund syn på vattenkraft och reglering av vattendrag. Idag är det en otroligt föråldrad lagstiftning som fortfarande används. Älvräddarna är inte motståndare till vattenkraft, däremot anser de att alla kraftverk, med tillhörande ingrepp i naturen skall prövas. De vill att dagens vattenkraft skall baseras på en modern lagstiftning.

Många för att inte säga de allra flesta av de mindre kraftverken saknar helt miljöprövning, de hade idag inte fått tillstånd till att anläggas och drivas. Inverkan på omgivningen är inte i proportion till vad som produceras i energi. De små kraftverksägarna med sin lobbyverksamhet i ryggen driver nu på med att dessa små mer eller mindre förfallna eller föråldrade kraftverk är ett kulturarv. Vissa av dessa runt 2000 små kraftstationer är säkert värda att bevaras av kulturella skäl, men det är en mikroskopisk andel som kan räknas in här.

Ett rimligt krav för att få fortsatt tillstånd borde vara miljöanpassning och en effektivisering av turbiner och själva produktionen av elektriciteten. Den rödlistade och utrotningshotade ålen är ett exempel på djurart som drabbas hårt av dessa små kraftverk, de föråldrade turbinerna maler ned de små ålynglen som skall vandra ned, ut till havet. De kan inte ta sig förbi vandringshindren och kommer de in i turbinerna i kraftverket så dör de.

 

Kraftbolag som påstår sig vara miljö- och djurvänliga, är de verkligen vad de säger sig vara? Hos många stämmer det inte och uppenbarligen inte hos  Skellefteåkraft. De har i 20 år sagt att det jobbar för en hållbar och miljövänlig kraftproduktion, se då denna artikel, Skellefteå kraft tappar kunder för sin ignorans av miljön.

Den småskaliga vattenkraften borde rimligtvis prövas precis som all annan inverkan som görs på naturen i en domstol. Är konsekvenser och inverkan på omgivande natur i proportion till den energi som genereras?

 

Medicinsk forskning känns ibland rätt oseriös

Idag på vetenskapsradion fick en studie av ett amerikanskt forskarlag rätt stor plats. “Amning leder till minskad risk för stroke”. Vid närmare granskning av resultatet så hade de inte en rimlig förklaring till resultatet och orsaken var oklar. Vad var det egentligen de hade studerat?

Sånt här känns alltför ofta lite som medicinsk forskning i ett nötskal, man vet inte vad man testar, får man någon form av statistiskt resultat som visar sig vara signifikant, ja då vet man inte vad som orsakat det. Det där är inte forskning, det är inte vetenskap, det är någon form av lek eller övning i statistik.

Mängder av studier från i synnerhet medicinska området är just så här. Det de hade studerat i just detta fallet var ammande mödrar och jämfört dessa med de som inte ammade. Jag gissar utan att ha läst artikeln att de tog ett material baserat på just ammande mödrar, fick ihop en pott med mödrar (80 000 enligt SR). På den gruppen så körde sedan någon form av multivariat test, kan vara vad som helst egentligen. Gillar ammande färgen gul, har de en förkärlek för bruna herrskor, eller kanske just hur vanligt är det med stroke? Gör du ett test med 20 olika parametrar så får man helt slumpmässigt ett signifikant resultat.

I inslaget så intervjuas en svenska läkare som mycket riktigt just tar upp det, han är mycket osäker på vad orsaken kan vara. Han räknar upp flera indirekta orsaker och även saker som inte har med amning alls att göra. Så att säga att ammande är en faktor för mindre risk för stroke det är att slicka på fingret och sträcka det i skyn och säga att det blir regn till kvällen. Att det ens kan bli publicerat är för mig en gåta, vad man testar, varför man gör det och vad en tänkbar orsak till ett samband är borde vara en norm för att få publicera detta. Att studien sedan innehåller “något som ser intressant och spännande ut” är ju inte så relevant eller intressant i detta skede.

Vetenskapsjournalister har ett ansvar

Det är även märkligt att vetenskapsjournalisten inte har bättre koll och är mer ifrågasättande i fall som dessa. Det är ju rätt vilseledande att föra fram sånt här som resultat. Vetenskap sysslar ju inte med absoluta sanningar men inte heller med såna här gissningar och att då lägga fram sånt här om inte ens gör anspråk på att vara rätt, det är oansvarigt. Känns märkligt att man inte är mer ifrågasättande till detta innan det kablas ut.

 

Läs gärna mina andra sidor Rastlös betraktare och Velocipeter.