Integritet som urholkas – bara att acceptera?

Alltmer saker i vår omgivning styrs och hanteras via nätet. Det krävs inte en paranoid konspirationsfanatiker för att ana potentialen för möjliga övervakningar, intrång och störningar.  Tesla, biltillverkaren har tagit det hela till en ny nivå som lett till Svenska staten nu överväger att förbjuda försäljning av Tesla. Teslabilarna är konstant uppkopplade och kan uppdatera sin mjukvara via nätet, helt utan ägarens vetskap och utan kontroll av någon annan än tillverkaren.

Spionage och övervakning är aktuellt, just nu i synnerhet har ett fall fått mycket uppmärksamhet. VDn för Huawei i Kanada är gripen och anklagad för spionage och stöld av information. Huawei har anklagats för att i sina telefoner integrera elektronik som spionerar, avlyssnar och används för att stjäla information. Om detta är sant låter jag vara osagt, det är dock inte ett osannolikt scenario. Då alltmer saker är uppkopplade och vem som kontrollerar detta är oklart. Likaså är det oklart vem som tillskansar sig access till dessa saker, och hur de då används. De kan som exempel användas för avlyssning, som noder i ett nätverk, exempelvis i DDOS attacker, eller för att lyssna och stjäla inloggningar, lösenord, bilder och annat.

Uppkopplade enheter – framtiden?

I ett tidigt skede då allmänheten på bred front fick internetaccess, var det mycket prat om att hemmet skulle vara uppkopplat. Vem minns inte Jonas Birgerssons status som framtidssiare, predikande i sin fliströja. Du skulle kunna släppa enkla saker som vad som fanns i dit kylskåp, det sköttes automatiskt, du skulle kunna se var dina barn befann sig, du skulle kunna göra en mängd saker via nätet. Många av dessa saker är idag verklighet, de är implementerade. Andra är på gång, i DN 2019-01-29 så är det en artikel om ett projekt som KTH driver, en uppkopplad lägenhet. Där sägs det att sensorer känner av om man druckit alkohol, det nämns sedan om möjligheterna att i lägenheten ha sensorer för blodtryck, puls, aktivitet med mera. Vill vi ha detta eller är det mer ett projekt som görs för att det går att göra? För vissa är detta helt klart ett hjälpmedel, gamla, sjuka, de med alkoholproblem med flera. För andra är det mer ett olustigt övervakande.

Att vi går mot ett alltmer övervakande råder det inte några som helst tvivel om. Jag har skrivit om det flera gånger tidigare, George Orwells 1984 var en dystopi, idag är det verklighet. Vi vet inte vad informationen som insamlas används till, ibland till bra saker som bland annat nämnts ovan, ibland till övervakning, ibland för elaka och onda saker. Vi vet vare sig vad som samlas in, hur det som samlas in används eller av vem.

Buggar i mjukvara öppnar dörrar

Det har visat sig att framför allt unga inte bekymrar sig så mycket över detta. Borde de kanske göra det, det är ju trots allt ett ingrepp i demokrati och frihet, det är den personliga integriteten och demokratin som är insatsen. Idag är det kanske inte ett stort problem, men var går gränsen?

De små delarna som samlas in sammanställs och ger med smarta algoritmer (se Internet för eller emot demokrati, men även Algoritmer morgondagens beslutsfattare) en synnerligen komplett bild av personen. En skrämmande bild med information om saker som man kanske själv inte kände till.

Då alltmer saker i vår omgivning får inbyggda system, ökar också känsligheten för fel, “buggar”. Dessa buggar kan vara harmlösa och endast ge fel till användaren. Det kan dock vara möjliga luckor som ger andra personer access till dessa enheter. Sannolikt är de flesta inte så spännande att det är lönsamt eller intressant att samla den personliga informationen. Däremot kan denna enhet som är felaktig kanske agera mellanhand för saker och ting. En kontroll som möjligen kastar en skyldighetens skugga över ägaren, vilken sannolikt är helt ovetande och oskyldig. Det är alltså möjligheter åt alla håll.

Infrastrukturen kan inte styras av marknadskrafter

Om allt i vårt land skall styras av marknadskrafter, då kan vi snart släcka ned 85 procent av Sverige. Det man inte tänker på är att de svenska råvarorna kommer från dessa 85 procent av Sverige. Det är här Sverige haft sina stora statliga inkomster och härifrån kommer mycket av vår elförsörjning. På P1 imorse 25 januari 2019 intervjuade de en man som bodde i en mindre by i Norrland, han veckopendlade till Kiruna med bil. Det är sannolikt det enda rimliga då övriga transportmedel är så ofullständiga. Vilket fall så hade han tänkt till och körde en ren elbil, problemet var laddstationer, det saknades.  Dessa 28 mil som han hade att köra hade inte en enda snabbladdare.

Får marknadskrafter styra så kommer detta att bli vad vi får se i framtiden. Inte någon näringslivsaktör kommer att satsa på glesbyggd, då det ger för låg avkastning. Vård, skola, infrastruktur, måste finnas på plats för att det skall fungera att leva och bo. Är det då inte upp till staten att trycka på och gå in med medel för att möjliggöra ett liv utanför storstäderna?  Monterar man helt och hållet ned en stat och låter marknadskrafter styra allt, då är det ju inte en stat och ett komplett land längre, då är det en affärsrörelse som har vinstkrav och allt som inte går med ekonomisk vinst rationaliseras bort.

Är det så vi vill ha det i framtiden? Skall verkligen allt mätas i kronor och ören?

Shoppa i centrum eller på center?

Shoppa i centrum av stan, eller på köpcenter utanför eller i utkanten på stan? En fråga som är aktuell idag, en fråga som var aktuell på 60-70-talet. Det finns inte något facit och sannolikt är det en fråga vi tar med in i framtiden. Det kan även bli så att webbhandel helt dödar allt vad fysiska butiker heter.

SVT har av tradition sänt bra dokumentärer, de är en ljusglimt bland allt stimmigt, tjoigt och glättigt på många andra kanaler. Det är Kspecial, DOX plus en mängd andra bra sändningar. Under julhelgen har jag haft gott om tid att kika på TV, har tvingats att tillbringa en hel del tid i sängen för att kurera mig. Att då titta igenom lite av de fina dokumentärer som finns är ju en fröjd i det rosslande och snörvlande som man tvingas till.

När DOMUS kom till stan

En av dokumentärerna är När DOMUS kom till stan. För min del som själv är född under 60-talet är detta en återblick på ens barndom. Etableringen av varuhus som gjordes av KF och framför allt var det DOMUS, men även EPA och Tempo. Dessa varuhus fick utrymmen i centrum var de än skulle anläggas, bästa tänkbara placering, mitt i stan. Det var som det beskrivs i filmen, en tanke att man skulle förenkla konsumerande, tillgången på saker skulle vara enkel. Varuhus och tillhörande parkeringshus fick ofta bästa möjliga platser. I stort sett alltid på bekostnad av i stort sett vad som helst, gammalt som nytt, fint som fult. Arkitekterna och kommunalpolitikerna blundade  helt för estetik och omgivande miljöer. Det finns nog inte ett enda av dessa anlagda varuhus som är vackert, eller smälter in i omkringliggande  miljö på ett tilltalande sätt. Dessa kolosser ser ofta ut som små garage, fängelser eller lagerlokaler. Idag är de flesta nedlagda och tyvärr även nedgångna, samma tråkiga arkitektur, men nu även nedgångna, slitna och inte helt sällan smått trasiga.

Detta var dock inte tänkt som en text som skall klanka ned på detta, det förkom dock några citat som idag blivit synnerligen aktuella.

Bland annat är det några “gubbar”, ja det är ju mest gubbar, politiker, näringslivs personer. Dessa gubbar säger en del saker som är aktuella även nu. Exempelvis på frågan som en av dem får,

“Det verkar ju som om innevånarna i xxx inte vill ha ett DOMUS mitt i staden, och framför allt vill de inte att man skall riva gamla hus för att kunna bygga dessa stora varuhus?

Vad dessa personer som är mot byggandet säger  spelar inte någon roll, vi vill att KF skall få absolut bästa platsen i staden och då ser vi till att de får det.

Dessa personer som står för detta svar är våra folkvalda politiker, de skall företräda innevånarna i kommunen!

Det andra citatet eller påståendet är vid diskussionen om var varuhus skall anläggas, i centrum eller i utkanten på staden. Vid denna tid är det centrum som gäller. Hela centrum anpassades efter dessa anlagda varuhus, med hela leder för bilar in, stora parkeringshus i anslutning, ofta vid ett torg, i stadens mitt.

Samma problem då som nu

Idag anläggs köpcenter utanför stadens centrum, kanske i stadens utkant eller rent av en bit utanför staden. Nu pratar man om att dessa köpcenter utarmar stadens centrum. Det var lika illa på den tiden då DOMUS kom till staden, man rev ofta husen med de små affärerna, eller så konkurrerades de ut av varuhusens pressade priser. Varuhus som täckte in stora delar av vad kunderna behövde i allt från matvaror, kläder, kosmetika till sportartiklar, skor med mera. Samma problem med två sätt att se på det, inget av dessa löser  dock problematiken.

Idag är nog det största problemet för fysiska affärer den ökande webbhandeln, oavsett var de är belägna. Aktörer som Amazon, Alibaba, med flera andra stora aktörer, plus en mängd detaljhandlare inom de flesta inriktningar. Dessa är idag mer eller mindre globala och har en marknad som inte är bunden till en fysisk plats, de säljer på kvantitet och kan pressa priser till en nivå om lokala aktörer inte kan matcha.

Höghastighetsjärnväg – inte för alla

En svensk höghastighetsjärnväg är en enorm investering, sannolikt den största i modern tid. Så stor att den inte kan finansieras av stadskassan, det krävs  lån utifrån. En så stor kostnad innebär att andra satsningar får stå tillbaka under en avsevärd tid framöver. Det är en satsning som ytterligare cementerar och befäster en utveckling som måste bromsas, helst stoppas. Den svenska avsaknaden av satsning på glesbygd och landsbygd.


Den här texten skrevs under fjolåret, men landade aldrig i någon tidning, nu publiceras den här istället för att hamna i en byrålåda.


En höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Malmö-Göteborg sägs knyta ihop Sverige. Hade Sverige bestått av dessa tre större städer så hade det stämt. Nu är Sverige avsevärt större och mer än dessa städer och områden just intill järnvägen.  Ytan som berörs av denna järnväg är av storleksordning 10-15 procent av Sveriges yta.  Hela norra och östra delarna av Sverige samt områden med redan idag bristfällig kommunikation hamnar utanför rimlig närhet till denna järnväg. Inte ens områden som ligger mitt i den triangel som järnvägen bildar hamnar i rimlig närhet för att dra nytta av de påstådda fördelarna. Restidsförkortningen som framförs som ett argument är baserat på en resa från någon av ändstationerna. Det är få stopp under resan och bor man inte i anslutning till någon av dessa utvalda stationer som tåget stannar så förblir restiden som tidigare eller till och med längre. Med så få stopp är de resande förvisade till andra tåg, buss eller taxi, för att ansluta.

Finansiering och tidigare studier

Flera studier av liknande satsningar i andra länder har visat att det inte är ekonomiskt försvarbart, det ger istället för ekonomiska vinster, förluster. Kostnaden är avsevärd och så stor att det kräver lån. Framtida finansiering och drift av järnvägen kan antas delvis komma från biljettintäckter. Vad skulle priset bli för att resa på en höghastighetsjärnväg?  Om järnvägen skall konkurrera med flyget så kan inte biljettpriset vara högre än flyget. En järnväg som denna täcker inte en bråkdel av Sverige, flyget täcker idag in hela Sverige.

En inte alltför avancerad gissning är att det blir företag, resor inom arbete som kommer att åka på en sådan här järnväg. Det blir skattebetalarna som finansierar resor för näringslivet. I gengäld kan alla skattebetalare förvänta sig ett försämrat underhåll på den befintliga järnvägen och färre andra infrastruktursatsningar. Möjligen även ett höjt statligt skattetryck för att finansierar att resa mellan Sveriges största städer.

Vill man som resenär åka till Kalmar, Örebro, Hudiksvall, Östersund, Umeå eller någon annan ort som inte ligger i den absoluta närheten till höghastighetsjärnvägen så är det buss, bil, flyg eller gammaldags tåg som gäller.

Tåg är dagsläget det rimligaste miljövänliga alternativet för resande, mycket kan dock hända på de 25 år som det beräknas ta att färdigställa en höghastighetsjärnväg. Att åka tåg skall inte kosta en förmögenhet, det skall vara priser som är rimliga för alla. Att hälsa på sin släkt i Norrland skall inte vara ett bekymmer även om man bor i Blekinge. Det skall inte heller vara ett bekymmer med så få avgångar att det är orimligt lång restid. Resenärer har rimliga krav på sitt resande och vid utfrågningar så har det framkommit.

  • Tåget skall hålla tiden
  • Det skall vara rimliga priser som inte utestänger låginkomstagare.
  • Det skall vara smidigt att resa med tåg oavsett var i landet man skall resa.

En sådan här satsning är dock att lägga alla ägg i en och samma korg. Tag utvecklingen med bilar, vem kunde med handen på hjärtat förutsäga att elbilen skulle få en sådan bom i försäljningen? I Sverige trodde staten som en av mycket få länder på E85, etanol. Vad hände med det? E85 var inte en bra lösning och lite av en återvändsgränd. Dieselbilar klassades till för bara ett par år sedan som riktigt miljövänliga, idag är läget helt annat, snarare det omvände. Forskningen på bränsleceller pågår för fullt och om tio, femton år kanske flygplanen flyger på vätgas, eller någon annan form av bränsleceller.

En satsning på en höghastighetsjärnväg skulle i dagsläget stoppa alla annan satsning på tänkbara, mer sannolika kommunikationer som gagnar glesbygden och kanske framför allt knyter samman hela Sverige. Glesbyggd lider redan idag av att kommunikationen försämras, linjer för buss läggs ned. Tåg får färre avgångar, med mera.

Framtidens lösningar

Löser man bränsleproblematiken med fossila bränslen för flygplan så är det ett betydligt bättre alternativ än en järnväg som knyter ihop de få lite större städer vi har. Järnvägen är ett mycket bra komplement och överlag ett bra, kanske bättre alternativt till flyg, den skall dock finnas till större delen av Sverige, inte enbart de tre största städerna i landet.

Ett land som saknar vettig infrastruktur för majoriteten av sina innevånare, och större delen av landet, vad för land är det? En satsning som denna är till gagn för tre storstadsregioner, men till en enorm kostnad som urholkar alla andra infrastruktursatsningar för mycket lång tid framöver. Dagligen skrivs det om hur eftersatt underhållet av den svenska järnvägen är, något som inte blir bättre med en sådan här satsning.

Vid förfrågningar om pendling bland resenärer så har majoriteten svarat att de föredrar att inte pendla. Vid eventuell pendling, helst kortast möjliga sträcka. Att en sådan här satsning på höghastighetståg skulle medföra mer arbetspendling är synnerligen dåligt belagt. Senast häromdagen publicerades en studie på att pendlande personer mådde sämre än de som inte pendlade. Vem är i skenet av detta villig att betala ett högre pris för resandet, vara hemifrån längre och dessutom få en sämre hälsa?

Glesbygden är storstadsbons rekreationsområde

Glesbygden idag ses mer som en rekreationsplats för storstadsbor, en plats där service och funktion skall finnas, men det får helst inte kosta något. Med en sådan här satsning befäster man denna negativa trend och utveckling av den svenska landsbygden. Några få platser i glesbyggden tjänar och får bra kommunikation, övriga endast det motsatta. 

Den personliga integriteten är snart helt satt ur spel

Vi spenderar allt mer tid på internet eller med våra prylar. Vi är där mjölkossan för Google, Facebook, Amazon, Apple, plus ytterligare en stor mängd aktörer. Aktörer som har som syfte att tjäna pengar, pengar på information och överkonsumtion. Vi har oftast inte ett val att säga nej till datainsamling, det går helt enkelt inte att välja bort, gör vi det så slängs vi ut eller det slutar fungerar. 

Som jag skrivit förut, det finns inte något gratis, det vi tycker är gratis är själva verket betet vi sväljer med hull och hår för att någon skall kunna samla information om oss som sedan säljs vidare, helt utanför vår kontroll. Att det samlas information om alla användare behöver inte vara ett problem i sig, problemet är att vi inte kan göra något som helst åt det. Värst av allt är nog våra smarta telefoner, där samlar varje lite app in individuell information. Det är framför allt några få stora aktörer som sitter på enorma mängder data, gigantiska källor till kunskap om vårt beteende, om bekantskapskretsen, om vår ekonomi, det vet i vissa fall mer om oss själva än vad vi vet!

Låter det märkligt, det är det inte. Det bygger på lite statistik, lite algoritmer och lite insamlad data. Med dessa verktyg kan aktörerna få oss dit de vill.

Kan vi ta tillbaka kontrollen?

Att det inte reglerats skarpare och tydligare, vad, hur, när,  och av vem som insamlar data och sedan använder den är synnerligen märkligt. Det går inte bara att säga, “jag har inte något att dölja”. Att säga så är naivt, det är faktiskt frågan om vår demokrati. Vi kan idag inte säga vad vi vill , vi kan inte göra val. Det vi säger lagras på obestämd tid och kan vid tillfälle plockas fram, väljer vi bort, då har vi utestängt oss från oanade mängder med andra tjänster. Valet är inte fritt! Vår integritet är insatsen, kan vi återvinna den? Eller är det priset vi betalar för att vara uppkopplad jämnt och ständigt?

Datan som samlas in är i de små beståndsdelarna ganska oskyldig, men sammantaget och tillsammans ger det en helt annan bild av var och en.

Det är idag inte någon som förvånas av att det i kanten på en webbsida dyker upp förslag på saker som man precis var in och kikade på på en annan sida. Det är idag så vanligt att man knappt tänker på det.

När börjar våra telefoner användas för att lyssna av oss? När kan våra samtal avlyssnas utan att vi vet om det? Kanske gör de redan det? Det finns idag mängder av tillbehör i hemmen som lyssnar på våra samtal, de triggas sedan av vissa givna fraser. Google har sin, Amazon har sin, Apple har sin och Facebook har snart sin. Vem vill ha en sådan pryl i sitt hem, en pryls som ligger och lyssnar på alla samtal som förs i hemmet? Vad lagras av allt samtal som den avlyssnar? Tänka om mobiltelefonen gör exakt det, den ligger och lyssnar och samlar in data?

1984 var en dystopi – idag är det en verklighet

Idag avlyssnas all datatrafik, mobiltrafik och telefoni om man vill det. Likaså scannas alla epost meddelanden efter vissa nyckelord. George Orwells “1984” beskrev en dystopisk framtid (den skrevs 1948).  34 år efter titelns år är det verklighet, vår integritet är i mångt och mycket satt ur spel och vår demokrati är på väg att urholkas.

Det är dessvärre inte enbart aktörer som Google, Facebook med flera som inverkar på vår demokrati.  Folkvalda politiker gör sitt bästa för att tysta oss och de granskande medierna. Högerpopulister, missnöjespartier och rena diktaturer världen över jobbar på det. Vi är under hårt tryck och regleras inte möjligheter till att kunna välja vad och av vem som samlar in data så är vi snart marionetter under globala aktörer. Vi har på köpet fått ett ickegranskande media, styrt av politiker med egna agendor. Det är lätt att sitta och högljut klaga på Rysslands och Kinas förtryck och makt över media, vi har dock egna partier i vårt land som vill åt samma håll.

En mörk bild av framtiden och verkligheten

Det blir lätt en dyster och mörk bild av framtiden och verkligheten, det är självklart sker so mblivit bättre. Det är dock få ljusglimtar som verkar nå fram, politiker vill ge sken av att se ljust på framtiden, de bidra dock inte mycket med något konkret. Det som sägs är rätt innehållslöst, luftigt, konturslöst och flytande. Vår uppkoplade vardag är inte bättre på många sätt än innan vi blev så uppkopplade, snarare tvärs om, vi har fått en opersonlig och okontrollerad vardag. Vi har verkligen inte kontroll på många saker. Mycket görs för att det går att göra, inte för att det blir bättre.