Vem tar egentligen från vem?

Det har hettat till lite och den nyligen tillsatte, (med nytt förtroende) socialdemokratiske regionsborgarrådet, Aida Hadzialic säger i SvD “ta inte Stockholmarnas pengar“. Vem tar egentligen från vem? Vems pengar är det? Stockholm har nog inte kommit till utan medel utifrån, vem tror det eller kan med belägg säga något sådant?

 

Naturresurser, råvaror, och i princip all tillverknings- och processindustri ligger utanför Stockholm, men många kanske väljer att bo i en storstad. Hur skall detta hanteras? Där man är skriven betalar man skatt, är det inte då helt på sin plats att delar av den skatten går tillbaka till där det har sitt ursprung? Stockholm glider med (har glidit med under lång tid) på en räkmacka med statliga medel, har svårt att se att delar av inkomstskatten inte skall kunna gå till områden utanför Stockholm. Det gäller för övrigt inte enbart Stockholm, fler andra storstäder fungerar på ett liknande sätt. Många vill idag bo i en tätort med det mesta av bekvämligheter, men jobbar kanske eller semestrar på annan ort, eller kommun. 

Vad är problemet enligt Aida och andra som motsätter sig detta? Skall vi över huvud taget ha någon form av glesbyggd kvar i detta land så måste basfunktioner i en infrastruktur kunna gå runt, att då de med stora inkomster delar med sig är väl inte mer än rätt.  Hela skogsindustrin som exempel ligger i glesbyggd, pengarna i form av löner och vinster hamnar dock primärt inte på produktionsplatsen, eller ens i närheten, de hamnar i många fall i städer utmed kusten, där produceras inte något virke. Samma sak gäller för stålindustri, vattenkraft, jordbruk, med flera, saker som byggt upp det svenska välståndet. 

Att lite nu går tillbaka från storstäder till glesbyggd är inte mer än rätt. Så vem tar egentligen från vem?