USA bygger ett luftslott av Huawei!

Det har skrivits spaltmeter om Huawei. Det tog fart då USA och Canada anklagade Huawei för att spionera och samla information som skickades till Kina. Om det verkligen är så har inte gått att bevisa. Är det kanske istället så att USA skyller på Huawei och Kina för att få bort fokus på det  egna agerande med övervakning? För 6 år sedan släppte Snowden sina dokument över USA och västvärldens datainsamling. 

I Vetenskapens värld på SVT togs morgondagens 5G nät upp. Inte helt okontroversiellt har det visat sig. I programmet var det ett långt avsnitt om möjligheter med 5G, ett uppkopplat samhälle. Hemmet, bilen, kylskåpet, värmeni huset, det mesta skall vara uppkopplat mot nätet. Städerna skall vara uppkopplade, kameror, lyktstolpar, med mera.

Framtiden spås ha ett hem med en massa uppkopplade saker, för vissa en fantastisk framtid, för andra kanske mer en slags gimmick. Många saker i hemmet kan nog helt klart vara rätt bekvämt att kunna styra via uppkoppling. Det stora och det som är framtiden är då saker i hemmet kan kommunicera med varandra. Det byggs in AI i saker och ting i hemmen.  

Det är idag svårt att se var det kommer att bli de stora fördelarna, det är lite obanad mark och det krävs ett väl utbyggt 5G nät för att allt skall kunna kommunicera med varandra.

Baksidan på 5G

Något som oroar många och inte ses som något positivt är den potentiella  övervakningen, något som verkar ha byggts ut till max i just Kina. I Kina har de utvecklat ett system med fullskalig övervakning där invånarna samlar poäng beroende på hur de agerar, allt kontrollerat av övervakningskameror. Känns lite som 1984 av George Orwell i mina ögon. 

Det andra negativa som togs upp var strålningen, den vet man dock inte så mycket om och den kan visa sig var rätt ofarligt, ungefär som med dagens 4G. Framtiden får utvisa och det blir lite av “ett experiment i skarpt läge”. Det kommer ju inte att vara helt lätt att undvika strålningen från dessa nät i stora städer då det är fullt utbyggt.

Kostnaden är inte något som nämnts så ofta. Blir det rejält stora summor så kan det bli så att andra investeringar i samhället inte kan genomföras. Vem skall stå för kostnaderna? Är det privata aktörer som står för kostnaderna så vill de naturligtvis tjäna pengar på sina investeringar. Som alltid så pratar förespråkarna om alla fördelar, vilket ju är helt naturligt. Om detta nu implementeras, var kommer dessa nät att byggas? 

En fråga som dyker upp är ju hur känsligt sådana här system är? Se bara på dagens alla grejor som kräver internet, och kanske ännu mer kritiskt, EL. Strömavbrott får ju riktigt förödande effekter. Där tror jag att vi helt enkelt får inse att morgondagens samhälle är ett samhälle som kräver el till i stort det mesta.

Har USA gjort detta för att maskera sitt egna agerande? 

Med USA i bräschen att motarbeta Huawei så har Sverige och kanske nu även hela EU klivit in i ledet bakom USA. I inslaget på Vetenskapens värld bedyrade de anställda på Huawei att Kinas styre inte hade någon som helst inverkan, insyn eller delaktighet i Huawei. Huawei är ett privatägt företag och agerar som ett sådant, det är vad de säger vilket fall. Kina är dock sluga och att de har jobbat hårt med att ta kontroll över kritiska naturresurser, landområden, företag  och samla information på bred front är inte en nyhet. 

Att USA anklagar Huawei för spionage kan visserligen ha sin orsak, det saknas dock bevis för att så är fallet. Inte helt orimligt är då att det är ett sätt att få bort fokus från sitt egna agerande. USA och de flesta andra västländer bedriver en utstuderad och enorm datainsamling. Vilket de har gjort under en lång tid. 5G näten möjliggör det på ett helt nytt sätt.

Så lätt det är att saker och ting faller i glömska. Läs Snowden – vi är alla under luppen, eller Övervakad inte kontrollerad. Det är 6 år sedan Snowden läckte dokumenten hur det sker en gigantisk insamling av uppgifter om i stort alla. Sånt sysslar USA med, sånt sysslar Sverige med.  Kan dessa anklagelser mot Huawei helt enkelt vara ett sätt att få bort fokus på Västs stora övervakning. 

Övervakningen finns ju där, inget tvivel om det, den sker dock inte lika öppet som i Kina. I Sverige har vi FRA och Säpo som båda vill ha allt mer tillgång till avlyssning, kameraövervakning. 5G är ju som en skänk från ovan för dem. För att undvika den värsta faran från skeptiker och granskare så anklagar man då Huawei för spionage. 

Med ett utbyggt 5G nät så öppnas mängder av möjlighet att övervaka, oavsett vi vill eller inte.Vi kan vara helt säkra på att det kommer att ske, sannolikt inte öppet som i Kina, utan mer som något det inte talas om.

Vi glömmer snabbt 

Saker och ting faller snabbt i glömska. Då de moderna 4G telefonerna introducerades så pratades det om faran med strålning. Det pratas inte om det idag, det publiceras väldigt lite om det, var det ofarligt?

Edward Snowden, som släppte sina dokument 6 år sedan och få pratar om det idag. Vi är sannolikt mer övervakade nu än någonsin tidigare.

Historien upprepar sig, så här är det gång på gång.  George Orwells dystopi i 1984 är sedan länge passé, idag är vi övervakade och kontrollerade mer än bokens dystra beskrivning. 

Vi får ju i detta teknokratiska samhälle några aktörer som sitter på väldigt mycket makt. De som hanterar näten, de som äger näten, tillverkarna av alla uppkopplade apparater, de kommer att få stort inflytande. Vardagen blir en uppkopplad värld om det blir som i Vetenskapens världs inslaget från Kina, där allt skall skötas via nätet, telefonen, elektronik. Det är saker som den vardaglige användaren inte kan serva eller få igång vid problem.

Det uppkopplade hemmet banar även väg för potentiella intrång från oseriösa personer. Det blir i det avseende ett synnerligen odemokratiskt samhälle, några få kan kontrollera väldigt mycket. Sannolikt kommer inte heller alla städer att få tillgång till detta uppkopplade leverne.

Vi kan ju trösta oss med att glesbyggden som avfolkas och utarmas, där kommer inte någon att vara intresserad av att bygga ett 5G nät! De som inte vill ha ett uppkopplat samhälle, de kan ju flytta ut på landet!

En positiv syn på sin samtid!

Det är mycket negativa och nedslående saker som vi dagligen matas med, i TV, radio, tidningar och av personer omkring en. Då och då slinker det igenom en positiv replik om ljus framtid. Att i detta negativa bombardemang försöka hålla en positiv syn på sin samtid är inte helt lätt. Går det ens med bästa vilja att se ljust på saker och ting, kommer framtiden att ljusna, tar vi oss över puckeln in i en positiv spiral?

 

Att behålla en ljus syn på framtiden blir för många allt svårare. Som förälder vill man inte verka negativ eller agera domedagsprofet inför sina barn. Det är dock allt svårare att blunda för problemen som tornar upp sig likt ett växande berg. Inte heller vill man framstå som en gnällig och negativ person.

Kan som exempel ta en artikel häromdagen, läste den i en av de större dagstidningarna, där var en text om stadsodling. Vad är det? Storskalig stadsodling, känns verkligen märkligt. Varför skall man klämma in en storskalig odling i en stad? Vilka problem löser det? Visst det är lokalproducerat, men mer då!. Att odla lokalt innebär inte att det måste vara på balkongen eller i ens egna trädgård, inte storskaligt.  

Är det något som helst problem att odla utanför stadskärnan? 

Inom internet pratar man mycket om decentralisering, informationen är på hela internet, det finns idag inte en plats för all kunskap. Kunskapen ligger utsprid på hela nätet, Google sammanställer den, hur det sedan sköts är inte något som behandlas här! 

Det fysiska livet känns dessvärre precis tvärt om, all fokus verkar läggas på att städerna skall ha alla faciliteter, nu till och med storskalig odling. 

Ladda sina batterier

Jag tror faktiskt att vi inte blir vare sig lyckligare eller mår bättre av att leva i dessa växande städer. För många är det att ladda sina batterier att ta sig ut ur staden, ut till en miljö som inte är full av media, människor, bilar, med mera, det brukar kallas naturen!  I naturen finner många lugnet och möjligheten att kunna samla krafter. Uttrycket är märkligt och smakar lite konstigt i munnen,

Samla krafter i naturen!

Man bor i en stad, som uppenbarligen dränerar en, och måste alltså därifrån för att få tillbaka lite livslust, glädje och energi. Idag är synen på naturen lite av ett rekreationsområde för storstadsbon.

Att efter detta besök i naturen frivilligt ge sig in i stressen igen är ju rätt korkat. Städer har självklart sina poänger. Det hade dock gått att lösa på andra sätt än som nu, lägga allt i storstäderna, och rationalisera bort det från de mindre. Vill man trots allt leva i storstäder så finns möjligheterna, däremot reduceras möjligheter att INTE bo i de stora städerna allt mer. 

Det lite bisarra i det hela är just att människan både är rätt förfärlig i sin uppenbarelse, vad vi än pillar i rubbar vi balansen och ställer till det.  Samtidigt är människan en spännande, intressant organism, har en nyfikenhet som inte är helt hälsosam. Vi har under vårt korta existens lyckats få en obalans på jorden som vi inte har kontroll över. Går det att vända det vi har åstadkommit med vår extremt snabba utveckling? En utveckling som pågått länge, dagens informationssamhälle och innan dess industrisamhället och  jordbrukarsamhället.

En fundamental skillnad var då människan blev mer bofast, vi rotade oss på en plats. Det känns som om det var starten på vad vi ser frukten av idag. Industrialiseringen är bara en vidareutveckling, den har dock skenat iväg vansinnigt fort. 

Vad skapar mervärde?

Vad skapar ett bestående mervärde i vår vardag och vårt liv? Att vi får ett högteknologiskt samhälle löser för visso en del problem, men introducerar även nya problem. Vår samtid är en komplicerad skapelse, en skapelse som vi inte riktigt vet var den är på väg. Mycket av saker omkring oss har blivit någon slags experimentverkstad. Det genomförs märkliga beslut helt utan någon vetskap om effekten.

Att samla allt på samma ställe är nog aldrig bra. Bland annat är det en källa för epidemier. En annan är hantering av rester, bostadsbrister, grupperingar, flera behov som är gigantiska. Storskalig stadsodling känns verkligen som att gå över ån efter vatten. Löser det transportbekymret av slutprodukten så introducerar det problem med behovet av vatten, jord(eller andra råvaror som de kan växa i), förvaring av råvaran. Allt detta kräver tillskott av energi och utrymme. 

Känns istället som om dessa riktigt stora städer är en återvändsgränd, de fortsätter växa utan någon synbar övre gräns. Tag som exempel världens största stad, Tokyo, där bor nu 38 miljoner. Allt behöver inte heller mätas i termer av kostnadseffektiva lösningar, räkna hem ekonomisk vinst är ett synnerligen kortsiktigt sätt att se på saker. Det går inte heller att bygga ett samhälle som bygger sin existens på konsumtion och ökad tillväxt. Jorden är en ändlig resurs, allt kan ses som en ändlig resurs, solens instrålning är en ändlig resurs, vi kommer dock aldrig att kunna utnyttja den till fullo och tar den slut tar våra bekymmer slut.

När skall vi stanna för att reflektera?

När skall människan komma till insikten att göra det som är bäst för oss? Det är så lätt att hoppa på tåget som leder åt ett håll vi kanske inte ens vill åka. Fundera istället på vad som känns rätt och vad man verkligen mår bra av, prylar ger en kort lycka, till nästa version kommer, den måste man ha, för att bli lycklig igen!  

När tar tar tillväxten slut, när skall konsumtion sluta vara det som eftersträvas och som är drivkraft för ett samhälle? 

Politiken är dessvärre idag inte utformad för att åstadkomma något bestående och långsiktigt.   

Vi kan bestämma hur framtiden skall se ut

Det är onekligen svårt att finna ljuspunkter i flödet av rapporter från forskningen och i media. Någonstans måste det ju finnas ett hopp, “gör vi så här så kan det lösa sig”.  Vi har verktyg som visar vad vi åstadkommit, vad framtiden har för oss.  Beslutet är upp till oss att ta. 

Om vi stannar upp och reflekterar över var vi är på väg, vad vi lämnar efter oss och vad vi kan åstadkomma. Är vi då på rätt väg?

Vi kan faktiskt bestämma hur vår framtid skall se ut, MEN det kräver att vi gör något, något radikalt och globalt. Alla måste med och agera, det räcker inte att lilla Sverige, inte heller lilla Europa agerar, stormakterna måste med på tåget, i synnerhet de med hög befolkningstäthet, om Kina, men USA och Ryssland måste lägga sina strån till stacken de också.