Ekonomi och vinst står över allt annat

Nu är det tider för företagens kvartalsrapporter, det är siffror i rött eller svart. Vinster som är nästintill astronomiska, varvas med siffror som inte möter förväntningarna och aktierna dyker på börsen. Radion rapporterar, när man slår upp tidningen är det samma sak.

Idag 16:e juli på morgonen kunde man höra hur de svenska bankerna har vinster på 5, 7, upp emot 8 miljarder. De oroar sig dock alla för sämre tider, sämre tider är alltså vinster på under 5 miljarder på ett kvartal. Bankerna tjänar sanslöst med pengar och den största del från att låna ut, just pengar, pengar som inte ens är deras egna. Just idag var det prat om Swedbank, de hade en vinst trots ögonen på sig för granskning av penningtvätt. Bankernas byk är inte vit, ren och fin. De är skrupelfria och rätt omoraliska. Att pengar investeras i diktaturer, i verksamheter som inte jobbar för ett bättre klimat, ett kortsiktigt investerande, det pratas det aldrig om. De verkar aldrig nöjda, marginalerna skall öka, det är vi, Sveriges innevånare som är deras leverbröd.


SCA Sveriges enskilt största ägare av skog oroar sig nu för den stramare lagstiftningen och uppstyrningen av skog som väntar. Större andelar av skogen skall skyddas och avverkningen skall regleras hårdare. Som titeln på SVT.se säger “Klimatpaket från EU doroar SCA” . SCAs VD är helt ute och cyklar i sitt svammel om att en brukad skog binder mer kol, är bättre för miljön! Det måste till en helhetsbild. Brukad skog för honom är en planterad skog som ger maximerad ekonomisk avkastning. Att skog sedan avverkas med stora maskiner som fullständigt förstör den omkringliggande marken, spyr ut avgaser och blottlägger marken för erosion, det verkar inte vara något som bekymrar honom. Monokulturer är inte en skog, det är ett fält med en och endast en typ av växter.

Skogen är Sveriges guld, den Svenska välfärden är till största delen baserad på råvaror som skog och malm, skogsinudstrin och gruvindustrin är aktörer som går med enorm vinst. Att de sedan drivs av energi från våra stora vattendrag är ytterligare en resurs som bygger på naturen. Är det inte på tiden att vi saktar ned och ser långsiktigt på vår omgivning, vår natur, vår livsstil?

Det är så tröttsamt att höra på dessa pajaser i kostymer som beklagar sig. Ericssons VD lät riktigt sur och bekymrad över att Sverige hindrat Huawei från att vara med i upphandlingen av 5G i Sverige. Det vore nog på sin plats att han nämnde hur det Kinesiska företaget styrs, hur Kina agerar mot sin befolkning. Men nej, det var just det att de tappade marknadsandelar i Kina, då Kina i sin reaktion på att Sveriges blockerande av Huawei valde bort Ericsson. Hur vore det om de, Ericsson alltså kunde ställa lite krav på sina kunder? Agera på ett moraliskt och etiskt bra sätt, inte bara se till sina ekonomiska vinster.

De nya förslagen som rör skogen är välkomna. För den som rest i Norrland och sett kalhyggena, helt förfärligt. En del av dem är enorma, gigantiska ytor som antingen planteras med nya träd, ofta granar. Vilket nu blivit utbytt mot tall. Det varma klimatet har medfört att granbarkborren får fritt spelrum och frodas på dessa granplanteringar. En monokultur byts alltså mot en snarlik. Planterar man inte så markbereder man. Ytorna blir som värsta berg och dalbanan.

Det är oavsett företag och verksamhet, nästintill alltid den maximerade vinsten man ser till. Inte ens i tider som dessa när vi står inför en klimatkris verkar man oroas över det, det är mer tal om att man oroas över saker som kan inverka på vinsten.

Det är knappt så det finns ord för det, bedrövligt räcker inte.

Fler liknande inlägg:

Saknar näringslivet moral och etik?