Opålitlig på ett pålitligt sätt

Lyssande för inte så länge sedan på söndagsintervjun, programmet där Martin Wicklin intervjuar en gäst. Gäst i detta program var Roland Poirier Martinsson. Han är filosof, författare och säger sig vara starkt troende katolik, som är konservativ. Konservativ med en annan innebörd än vad många idag förknippar med konservativa. Tänker då framför allt på partier (politiska), där det är synonymt med högernationalistiska, populistiska, långt till höger. Det är alltså inte den formen av konservatism han står för. Han har en attityd som jag kan sympatisera med, han gillar inte helt och fullt människor, han föredrar att vara ensam och han var rätt pessimistisk till människan över lag.

Slår upp någon av dagstidningarna till frukosten, så som jag brukar göra varje dag. Trots att jag sagt till mig själv att jag inte skall sluka nyheter på det det viset. Ögnade även igenom Instagram, trots att jag mest tycker det är rätt jobbigt. En sak som jag noterade var ett inlägg av Po Tidholm, en journalist som jag i det stora hela tycker har sunda åsikter, MEN han hamnar allt oftare i uttrycket “det var bättre förr”. Det resonemanget är väldigt enkelspårigt och leder ofta inte framåt. Det gör dock inte heller den osunda resonemanget att allt kan lösas, lika orealistiskt och jobbigt att höra. Han är dock en humanist och brukar hamna på kant med de som uttalat enbart förlitar sig på marknadskrafter och ekonomiska rättesnören. Maximera vinsten, till vilket pris som helst.

Hur skall man då se på saker i sin omgivning?

Denna som jag ser det lite påklistrade attityd att det finns en tro på framtiden. Den ekar allt ihåligare och blir allt mer förljugen. Vi måste tro på framtiden, säger politikerna. Vad exakt menar de? De säger en sak och gör något helt annat. En tro på vetenskapen, den kan jag köpa och den har jag. Vetenskapen säger att vi måste göra något nu för att få stopp på klimatförändringen. Gör då makthavare något? Nej, det är just det, inte mycket! Den nu tänkta regeringen till exempel, de vill sänka bränsleskatten, folk har inte råd att köra sina bilar! Är det inte syftet, att vi skall köra mindre? De pausar miljöprövningen av vattenkraften, någon av ministrarna påstår till och med att klimatkrisen inte har vetenskapliga belägg! 

Delar av detta är inte unikt för denna tänkta regeringen, det var likadant innan, lovar runt, men levererar tunt. Sånt här gör mig trött, en massa tomt prat om saker och ting. Jobbigt!

Attityden till omgivningen är inte märklig

Att sakna tro på människor, i synnerhet de som sitter på positioner som kan påverka är inte märklig. Det är så mycket prat, men inget konkret görs. Dessutom verkar detta tomma prat, ett tyckande utan belägg bli allt vanligare. Trumpismen breder ut sig, SD använder den ofta i debatter. Politiker är förvånansvärt okunniga, kraven som ställs på dem är för låga. Att förlita sig på vetenskap är och borde vara en given egenskap, om man inte gör det, då är steget inte långt till att få en Trump. Vi har ju uppenbarligen flera redan.

Naturen är opålitligt på ett pålitligt sätt

Detta sammantaget gör att naturen är det enda som är pålitligt. Trots att det är opålitligt, men det är pålitligt på ett opålitligt sätt! Man vet helt enkelt att vädret inte säkert kan förutsägas, man vet inte helt säkert hur djuren skall agera och bete sig, vilket gör det pålitligt. Detta gör att människor är jobbiga, de är opålitliga på ett opålitligt sätt.

Ett odemokratiskt Sverige

Ett Sverige med innevånare som inte kan, eller vågar säga sin åsikt. Att dölja sitt ursprung, kanske tillhöra en etniskt minoritet, eller ha en obekväm åsikt. Det är saker som inte alltid är en självklarhet att det skall få förekomma?

När man läser sånt här: Allt fler böcker förbjuds i amerikanska skolor och här hemma i Sverige får man höra sånt här: Journalist rugby, eller som tidigare, av samma Linus Bylund ( i SvD): Partiska journalister ska straffas. Listan i Sverige kan göras rätt lång, som detta att man vill krympa public service, SD gillar inte granskning. En smalare public service, en motion till riksdagen, av Martin Kimmunen (SD).

Detta är alla exempel på demokratiska processer som SD vill begränsa, demokrati som kan, eller håller på att urholkas. Det är naivt att tro att det inte förekommer i Sverige, SD, är ett bra exempel på tullande på yttrandefrihet, på demokratisk urholkning. Medier som granskar makten är SD inte intresserade av.

I mina ögon ser Linus Bylund ut som en relikt från andra världskrigets Tyskland. Det stannar dock inte där, han beter sig även som en sådan. Har bara bytt den bruna kostymen mot en blå, åsikterna består. Det är nu dessa som sitter på maktpositioner i det svenska samhället. Moderaterna är nu alltså beredda att bilda en regering som vill tulla på demokratin. För att inte tala om Kristdemokraterna, som faktiskt själva är ett parti som delvis vill tulla på det demokratiska samhället.

Inte bara inom politik

Det behöver dock inte vara inom just nationell politik som vi finner detta. För någon vecka sedan  så kunde vi läsa att IOK förbjudit delegater att uttrycka sina budskap. IOK tystar delegater från att uttrycka sina åsikter. Egentligen inget nytt, just dessa stora internationella organisationer har varit korrupta sedan länge, FIFA, FIS, IOK där sitter kostymklädda herrar. Denna gånga gällde det en diskussion om att tillåta ryska och vitryska idrottare i OS. Vilket flera länder hade invändningar emot, det föll uppenbarligen inte IOKs ledning på läppen, varför framkommer inte. Det var nu inte bara SOK som tystades, även andra tystade, flagranta exempel på att åsikter tystas ned.

Det är minoriteter i Sverige, samerna till exempel, den lilla minoritet svensktalande, finlandsvenskarna i Finland är ett annat. De lever i utkanterna på samhället. får lite uppmärksamhet och tillåts inte ha med viktiga funktioner att göra.

Att vi som medborgare accepterar detta är bara en början på att samhället är under förändring, vi anser att det är OK att information samlas in om om våra vanor, om våra besöka på olika platser på internet. Att kameror registrerar våra rörelser på offentliga platser. Någon kanske då säger att det är för vår säkerhet, visst är det så, men det visar ju redan att det gått ganska långt i vårt samhälle där odemokratiska rörelser funnit sin väg in i samhället, våld och kriminalitet har letat sig allt längre ned i åldrar och till platser som tidigare var lugna. Väl insamlat finns informationen, och hur den sedan används, det är dolt.

Odemokratiska metoder så som våld är en allt vanligare metod att ta till för att utöva påtryckning, eller till synes lösa saker och ting. 

En kränkt generation

Vi har och kan se hur “den kränkta generationen” kan bli upprörd över att kanske någon tar en bild på en offentlig plats. En plats som det är helt fritt att fotografera på, eller att någon känner sig förolämpad för att man benämnt personen för han, hon eller hen. Däremot är det inte ett problem att alla sociala medier samlar information om personerna ifråga, eller att andra till synes självklara rättigheter inskränks. Det går kanske heller inte att skämta om saker som är helt självklart att det skall gå att skämta om. 

En märklig tid kan jag själv tycka. Jag har växt upp i en tid under konstant tillväxt, under allt mer demokratiska former och medborgarens rätt har inte inskränkts. Har vi sett toppen på det? Är vi på väg att tappa det vi byggt upp? 

Vi går in i avdemokratisering och vad vi trodde var en recession, ser allt mer ut som en depression. Diktaturer växer, frodas, se på Ryssland, Kina. Men även andra länder som Brasilien, Turkiet, Ungern, Iran, Afghanistan, länder där man tystas om man säger fel saker. Kanske rent av dödas. En ekonomi som bara fortsätter att gå uppåt, det är ju en omöjlighet, där är det inte en märklighet att vi idag kan se en avmattning. Däremot är det väldigt skrämmande tendens med en alltmer urholkad demokrati. 

 

En ny regering som bokstavligt talat tar oss tillbaka till 1800-talet

Härom dagen, i veckan som gick, kunde man på nyheterna höra att all miljöprövning av vattenkraft pausas. Den nya regeringen sätter miljön i baksätet. Kör på med allt annat som får gå före, vilket var väntat, de hade flaggat att bränslepriser skulle sänkas och att miljötillsatser skulle reduceras. I inslaget hör man sedan en person som får stå oemotsagd och gråta ut. “Det skulle kosta flera miljoner att bygga fiskpassager förbi mina kraftverk”. VA! Han tycker att det är helt Ok att det ä totalstopp i åarna på grund av hans små kraftverk, att ål, att annan fisk som försöker passera blir till köttfärs!

Kraftverken i våra vattendrag idag har inte prövats mot en modern miljölagstiftning. De följer en lagstiftning som har sitt ursprung på sent 1800-tal. Kan vi inte förvänta oss mer från dagens vattenkraft? Den som är så ren. Dessutom är en stor del av kraftverken i Sverige så små att de är försumbara, de kan inte ens försörja den egna ägarens behov av elkraft. Vattenkraft är bra och den är ren, det är dock ett synnerligen effektivt sätt att stoppa allt liv som vill passera om åtgärder inte tas för att miljöanpassa dem.

Skall inte ett hållbart biologiskt tänkande få kosta lite? Vilket pris har i så fall vår omvärld, vår miljö? Det är så otroligt tröttsamt att allt mäts i kronor och ören.

Grottmänniskan vaknar til liv

Ursäkta ordvalet, men var hittade de denna idiot? SD-ledamot: Klimatkris saknar stöd i vetenskap. Vilket succé i sitt första framträdande i riksdagen! Hon hade tydligen räknat lite också, med sin miniräknare hade hon räknat fram och presenterade följande:  “Om Sverige sänkte sina utsläpp till 0. Då skulle det påverka den globala temperaturen med 0,0027 grader. Okej, vi noterar! 

Vi vet ju sedan tidigare att SD inte är så bra på att räkna, så dessa siffror kanske har några potenser fel?! (Dessutom syns i kanten i videon nedan, i hörnet på filmen en annan riksdagsledamot, en person som sprang runt och viftade med ett järnrör.  Man vet var man har SD verkar det som, bland tomtar och troll!) 

Har hon legat under en sten de senaste åren? Vaknat till liv och lyckats få liv i sin minimala reptilhjärna. Att påståendet om klimatkrisen saknar stöd i vetenskapen är som att fortfarande vidhålla att jorden är platt. Jag tycker att hon kan krypa ned under stenen och fortsätta sin slummer, där gör hon inte någon skada.

Känns lite som det är ett bottenskrap bland många ministrar. Till och med stadsministern är en liten halvfigur! Detta kan inte vara vad det svenska folket förtjänar, har vi inte bättre att komma med?