Subventionera tåget ISTÄLLET för flyget

Det är lite av en gåta, rent av ett hål i huvudet på hur beslutsfattare hanterar resandet och dess subventionerande.

Hur kan det vara dubbelt så dyrt att åka tåg istället för att flyga? En bidragande faktor är att flyget subventioneras av staten. Tåg är sagda att de skall bära sig själva, dvs. gå med vinst, eller i vart fall inte gå med förlust. Flyget får däremot skattereduktion av staten, samtidigt säger regeringen att man gör vad man kan för att få ner utsläpp. Hur korkat låter inte det?

Skulle samma subventioner läggas på tåget, och samtidigt dras bort från flyget, då hade det varit en helt annan situation.

Nu visar det sig dessvärre att tågets underhåll är så otroligt eftersatt att det blir problem redan med dagens tryck på att åka, men gör då något åt det, och det snabbt. Tag dessutom bort all subvention på flyg, flytta över den till tåget.

Tidigare texter om detta och liknande ämnen.

Tåg är framtidens resande

Tidsbrist? Vad gör vi med all vår tid

Höghastighetsjärnväg – inte för alla