Bibliotek är fantastiskt

Biblioteket är en otroligt fin konstruktion och kanske det mest demokratiska vi har för ett jämlikt samhälle. Tyvärr så kanske detta är på väg att ändras. I den våg av privatisering av tidigare kommunala och statliga verksamheter finns det märkligt nog inte någon utvärdering. Hade en privatisering medfört en bättre service och ett bibelhållet utbud eller ännu hellre bättre, då är allt bra. Det är dock inte något som redovisats, tyvärr är det ofta alltfler röster som gör hörda det motsatta. 

Vad som sker på fler platser i landet är att biblioteken läggs ned, de är för dyra att driva och underhålla. En lösning är att sälja ut verksamheten från dagens kommunala drift till privata aktörer. Idag finns några kommuner som just gjort det. Läs gärna mitt andra inlägg om gemensamma digitala bibliotek som är en liknande text.

Samlar bibliotek

Bibliotek är fantastiska, jag samlar på bibliotek, det betyder att jag besöker alla bibliotek som jag får möjlighet till. Det gäller Sverige såväl som alla andra länder, har besökt en mängd olika bibliotek som exempelvis Singapore, Rom, Köpenhamn, och även så exotiska som biblioteket i Nationalparken Taman Negara i Malaysia. Ett litet guldkorn som britterna anlagt under sin kolonitid av Malaysia. 

Jag besöker alla bibliotek på den skånska glesbygden då jag är ute på mina turer. Igår besökte jag biblioteket i Skurup, dagen innan Veberöds bibliotek. Svalövs skulle jag besöka häromdagen, det var dock helt stängt och skulle vara det några veckor för renoveringen.    

De mindre orterna blir ofta av med sina bibliotek, de kanske nyttjas för lite och är en för stor kostnad med tanke på nyttjandegraden. En liten hake som kommer att genomsyra en privatisering helt och hållet, där allt vägs mot ekonomisk vinst. De mindre orterna kommer inte att få några bibliotek, de är inte ekonomiskt intressant för privata aktörer. 

Som jag skrev i den andra texten är utbudet en annan fråga som är problematisk. De smala och lite mer udda böckerna plockas sannolikt bort först och främst. Det blir då ett kanske lite trist utbud med storsäljare som man kan låna. Konstböcker, äldre klassiker, dyra fina böcker som kanske många läser på plats på biblioteket, dessa kommer inte att köpas in. Alla böcker som läses på plats i biblioteken kommer att få det svårt då de inte är med i lånestatistiken.

E-böcker kan vara en lösning

Här tror jag att E-böcker kan vara en lösning. Jag löser visserligen hellre en riktig bok i pappersformat än en elektronisk, men om valet är ingen bok alls så är valet enkelt. 

Här borde staten kunna gå in och skapa en gemensam pool med litteratur. Om denna gemensamma pool köpte in det mesta av litteraturen och de mindre biblioteken i sin tur kunde låna från denna gemensamma  pool, då har man löst ett problem. Priset för inköp av E-böcker borde sedan kunna vara som STIM, dvs. det skall betalas en summa baserad på hur många om lånat boken. De små biblioteken kan sedan kanske drivas som många andra samhällstjänster på mindre orter, där äldre skulle kunna vara på plats några timmar om dagen och mer ha en övervakande uppgift. Alternativt att ha biblioteket i lokaler som har fler funktioner, det där är saker  som inte känns som stora problem. 

Jag har inte en fullständig lösning, men att tillhandahålla bland annat bibliotek är något som ett land med dess infrastruktur skall kunna göra. Precis som med andra fundamentala tjänster som skola, vård, transporter, dvs. ett vägnät och järnvägar. Det är en så viktig del av en demokrati att det borde vara krav på det.

Skapa denna gemensamma pool med böcker som skall vara tillgänglig för alla bibliotek. En sak till som måste lösas är alla olika appar som varje bibliotek har utvecklat, läs min andra text om det. Där berör jag problemet med bristande funktionalitet och avsaknad av standard för elektroniska låneappar. Lite märkligt att den utvecklingen gått så långsamt. E-böcker har funnits länge och att köpa dessa böcker fungerar bra, men att låna dem verkar vara en svårare nöt att knäcka.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *