Vikten av granskande journalistik

Landsbygdsminister Peter Kullgren har lobbat för att urholka naturvbevarande åtgärder. Peter Kullgren har tidigare visat sig helt driva en egen agenda, det är i skogsfrågaro, det är i viltfrågar och nu visar de sig även i naturbevarande åtgärder. I DN skriver de EU-parlamentariker rasar mot Peter Kullgren: ”Skämmer ut Sverige”. Kullgren har kontaktat andra EU parlamentariker för att  stoppa naturrestaureringslagen som lades fram i EU och som det skulle röstas som. Vad är en saklig och genomtänkt anledning till att vilja förhindra restaurerande av naturen?

En skam för Sverige och svenska värderingar. Att denna person helt drivs av en egen agenda och sitter i knät på lobbyister är uppenbart sedan länge. Att han dessutom som det skrivits om här helt saknar någon form av utbildning och egen kunskap gör bara det hela värre. (Synen på fisket hos politiker upphör aldrig att förbluffa mig, eller Fiskeripolitiken är helt uppåt väggarna) Vi har fått så många politiker som helt saknar insikt och kunskap, Romina Pourmokhtari är ett annat exempel, nickedockor och marionetter. Tydliga exempel på hur denna nuvarande regeringen ser på klimat och miljö. Två fullständigt inkompetenta personer får ansvar för dessa frågor.

Hur som helst har DN nu vilket fall granskat Kullgren och visat att han lobbade för att rösta ner förslaget om naturrestaurering, en skam för Sverige och svenskar. Sverige har blivit ett U-land i natur och miljlöfrågor. Det har blivit frågor som inte prioriteras, det är frågor som snarare med dagens politiker och politik motarbetas och försämras.

Offentligt religionsutövande är inte en rättighet

Religionsförespråkare gör sig alltmer hörda. De anser sig bli diskriminerade, smutskastade och säger sig känna sig hotade. Debatten om religion har fått lite ny glöd och varför det överhuvudtaget debatteras och får så pass mycket uppmärksamhet är lite märkligt. I forna dagar så trodde man lite på tomtar och troll, det var mycket som inte kunde förklaras, det sades att gud hade ett finger med i spelet. Gårdagens samhälle var inte ett informationssamhälle, sägner och tro hade ett grep om människorna, dagens samhälle är något helt annat. Vi har information om det mesta, saker som inte kan förklaras hänförs inte till några högre makter eller färgas av religiösa undertoner. Sverige är ett synnerligen sekulariserat samhälle där tro och ideologier som har religiös koppling hör hemma i de privata hemmen. Om ens där?

Religion inom skolan

Religiösa friskolor har fått mycket uppmärksamhet och diskuterats, debatten har framför allt handlat om de skall erhålla någon form av statlig finansiering. Det har framkommit att skolor som har en religiös styrning även har sina egna religiösa tankar på schemat.  Det har man reagerat på och vill dra in bidragen till dessa skolor. När en skola har som del i sitt syfte att lära ut religiösa tankar, då har det passerat en gräns, i vart fall om man får ekonomiska medel från staten. Vi har en läroplan som skall följas och i den finns religion som ämne med, information om olika religioner övergripande och som ett slags allmänbildning, inte som en ideologi att lära ut.

Religionsutövning är upp till var och en, det skall dock inte inverka på samhällsfunktioner, sekulariseringen är just det. Ett modernt samhälle kan inte fungera annars, det blir att gå tillbaka i tiden. Oavsett om en majoritet av jordens befolkning säger sig tillhöra någon religion, vilket vissa påstår, i samma sammanhang anses att majoriteten bör få utrymme. Ett samhälle kan inte anpassa sig efter religösa nycker, seder och traditioner. Var skall man i så fall dra en gräns för vad som får läras ut i en skola? Saker som inte ens kan bevisas eller är något annat än just tro, det hör inte hemma i en läroplan annat än som någon övergripande allmängiltig information. Asatro, tomtar och troll, vad säger att det är mer rätt eller fel än kristendom eller islam?

Kunskap och fattigdom

En sak som definitivt är en viktig faktor är bristande kunskap och information och ren fattigdom, dessa faktorer har garanterat ett finger med i spelet. Se på alla fattiga länder, där frodas en tro på högre makter. USA är ett besynnerligt exempel där religion har stort inflytande. Vi ser detta i världens ledande land, ett land som har en otroligt hycklande relation till framför allt nya testamentet.

Jag tycker mig alltmer ana att religiösa påstås känna sig kränkta, för övrigt ett ord som missbrukas. Vi tillåts inte utöva vår religion, hör man. Sverige, ett demokratiskt samhälle, där är det fullt tillåtet att utöva sin religion, men det är inte samma sak som att kunna utöva den var som helst.

Vi får inte heller spela fotboll överallt. Vi får inte spela musik överallt. Det finns en uppsjö av saker som stör andra som man inte gör överallt. Så är det även med religion, skulle alla som vill utöva sin religion och den inverkar på andra i omgivningen, vilket den i många fall gör, ja då är det ett problem. Att hänga upp ett liv på en högre makt är ju som att förlita sig på lotteri utan vinster.

Offentligt religionsutövande är INTE en rättighet

Att kräva att alla skall respektera ens trostillhörighet och dess ibland lite mystiska egenheter, kan inte vara en rättighet. Det har skrivits om de som vägrar ta i hand, de som inte äter allt, de som inte får göra si och de som får göra så. Med denna bakgrund skulle jag kunna sätta upp min egna tro, och religion, där dessa regler gäller:

  • Jag hälsar exempelvis på andra genom att ta av mig skon och nudda stortår.
  • Jag får endast gå ute i dagsljus.
  • Jag får endast äta äpplen som har grönt skal.

Så där kan det hålla på. Varför är det så, jo för min gud har en gång sagt att det skall vara så. Självklart skulle det inte fungera.

Denna text skrevs för ett par tre år sedan, men är fortfarande aktuell. Möjligen har den ändrat lite fokus. Motstridigheter och även krig orsakade av olika trostillhörighet är synnerligen aktuellt.

Frihet att uttrycka sig i Sverige

Blev otroligt provocerad av en artikel i gårdagens DN. “Sverige måste lära sig att böja sig” säger ledaren för partiet Nyans. Han säger att Turkiet borde trycka på hårdare och kräva att det skall vara förbjudet att bränna korenen. Detta som ett led i att godkänna Sveriges ansökan för medlemskap i NATO. Det var ett av de värre påstående jag sett. Om han nu inte gillar möjligheten att fritt uttrycka sin åsikter, att få leva i ett demokratiskt samhälle, då finns det mängder av alternativ, till exempel Turkiet. Att skilja på religion och stat, det vill säga ett samhälle utan religiös inblandning gjorde Sverige rätt sent, 2000, men Sverige har varit ett sekulariserat land länge. Det fungerar ju så där även utan kyrkans inblandning, eller för den del vilken religon som helst. Men det är vilket fall helt rätt att separera dessa saker. Se på de statsskikt där religion får för stort inflytande, det blir ju skit. Till och med USA har ju problem med sina frireligiösa knäppgökar. De är dock bara en mild bris jämfört med andra lände som Iran, Afganistan och Turkiet, samt många andra muslimska länder. Det fungerar inte med religion som rättesnöre.

Nyans, ett parti för grottmänniskan

Så denna, ursäkta ordvalet, men idiot till ledare för partiet nyans har helt fattat fel i hur ett samhälle skall fungera. Om han tror att det är bra att förbjuda bränning av koranen, vad säger han om att bränna bibeln, om andra religioners heliga skrifter? De lever ju helt fel enligt honom, så dessa är det sannolikt helt OK att bränna.

Vad säger han om att bränna regelboken för fotboll? Fotboll är stort i Sverige, största sporten och sannolikt med fler utövare än det är muslimer i Sverige. Skall det förbjudas om han eller någon nu råkar ogilla det som står i den? Vad har han för åsikter om ett jämlikt samhälle mellan kvinnor och män?

Tyvärr gynnar påstående som dessa föraktet mot tro och drar in andra toleranta personer som kanske är troende men inser att en demokrati och en rätt att uttrycka sin åsikt i det hela är rätt. (Även om det kan vara onödigt provocerande som att bränna koranen. Men även en sådan harmlös sak som att illustrera muhammed som en hund får helt sjuka proprtioner). Helt självklara saker, som vare sig skadar någon eller vanhedrar något.

Vetenskap, fakta och konst saker som bygger ett samhälle

Om religion får styra, då litar man inte på vetenskap. Det göder en faktaresistens, vilket även den andra änden av samhället har, de som i Sverige inte gillar muslimer. De på högerkanten som SD, de är ju knäppgökar på sitt sätt. Både religion och brunskjortor vill styra uttrycken för konst, vad som är tillåtet och vad som är bra, acceptabelt. De har dessutom båda en faktaresistens som är skrämmande. 

Nej, så att bränna koraner, det måste få göras, all illustrera muhammed som en jycke skall inte vara orsaker för dödshot, eller ens ett problem, även om det kan tyckas både provocerande och onödigt. Att få uttrycka sin åsikt är en självklarhet, skall vara en självklarhet. Så jag säger nu till denna pajas (syftar på ledaren för Nyans), lär dig böja dig för demokratin och rätten att få uttrycka sin åsikt.

Putin är mer än lovligt dum i huvudet

Putin pekar på en karta, en karta från 1600-talet och säger att Ukraina inte existerade innan dess. På SVT.se kan man precis läsa och se att Putin i ett uttalande påstår att Ukraina inte existerade innan 1600-talet. Han är ju helt desperat galningen. Letar halmstrån att hålla i. Omger sig med ett gäng gubbar som är hans marionetter.

Här är inslaget på SVT

Var skall man dra en gräns? Skall vi återinföra inkvisitionen, häxbränning, Pommern är Svenskt, Norge likaså? Danmark kanske vill ha tillbaka Skåne? Tittar du på inslaget så inser du haltar Putins argument ytterligare, det är så korkat att man inte tror att det är sant. Dock är detta en strategi som Ryssland verkar använda, det utmålar sig t.ex. som offer. De för för det mesta ett resonemang som är i klass med det man hör bland små barn.

Dumstrut och foliehatt

SD och deras sympatisörer har jag verkligen inte höga tankar om. Det är konspirationsteoretiker och knäppgökar. Jag har dock haft en liten förhoppning om att de skulle visa någon form av sans, vett och förnuft, men nej! Det blir bara värre och värre. De är rasister, de är oförmögna att räkna, de föreslår att kungen skall utse en stadsminister, och de är klimatskeptiker, vilket uttalandet tidigare, direkt efter valet visade. Nu kom nästa i raden av märkliga påståenden. Återigen är Martin Kinnunen som öppnat munnen. Klimatet är inte något som SD bryr sig om. Stämmer detta uttalande så är han dummare än jag trott.

I SVD idag 4 december 2022, reagerade jag på en rubrik. “SD:s idé: betala för att slippa nå klimatmålen.

De måste hädanefter uppträda i sina foliehattar och dumstrutar som de skall.

Det är så korkat uttalande att det inte kan vara sant.

En tröst i allt mörker är att nu får SD äntligen ta ansvar och då blir det så här! Allt valfläsk som spreds inför valet, det var inte annat än just tomma ord.

Ett odemokratiskt Sverige

Ett Sverige med innevånare som inte kan, eller vågar säga sin åsikt. Att dölja sitt ursprung, kanske tillhöra en etniskt minoritet, eller ha en obekväm åsikt. Det är saker som inte alltid är en självklarhet att det skall få förekomma?

När man läser sånt här: Allt fler böcker förbjuds i amerikanska skolor och här hemma i Sverige får man höra sånt här: Journalist rugby, eller som tidigare, av samma Linus Bylund ( i SvD): Partiska journalister ska straffas. Listan i Sverige kan göras rätt lång, som detta att man vill krympa public service, SD gillar inte granskning. En smalare public service, en motion till riksdagen, av Martin Kimmunen (SD).

Detta är alla exempel på demokratiska processer som SD vill begränsa, demokrati som kan, eller håller på att urholkas. Det är naivt att tro att det inte förekommer i Sverige, SD, är ett bra exempel på tullande på yttrandefrihet, på demokratisk urholkning. Medier som granskar makten är SD inte intresserade av.

I mina ögon ser Linus Bylund ut som en relikt från andra världskrigets Tyskland. Det stannar dock inte där, han beter sig även som en sådan. Har bara bytt den bruna kostymen mot en blå, åsikterna består. Det är nu dessa som sitter på maktpositioner i det svenska samhället. Moderaterna är nu alltså beredda att bilda en regering som vill tulla på demokratin. För att inte tala om Kristdemokraterna, som faktiskt själva är ett parti som delvis vill tulla på det demokratiska samhället.

Inte bara inom politik

Det behöver dock inte vara inom just nationell politik som vi finner detta. För någon vecka sedan  så kunde vi läsa att IOK förbjudit delegater att uttrycka sina budskap. IOK tystar delegater från att uttrycka sina åsikter. Egentligen inget nytt, just dessa stora internationella organisationer har varit korrupta sedan länge, FIFA, FIS, IOK där sitter kostymklädda herrar. Denna gånga gällde det en diskussion om att tillåta ryska och vitryska idrottare i OS. Vilket flera länder hade invändningar emot, det föll uppenbarligen inte IOKs ledning på läppen, varför framkommer inte. Det var nu inte bara SOK som tystades, även andra tystade, flagranta exempel på att åsikter tystas ned.

Det är minoriteter i Sverige, samerna till exempel, den lilla minoritet svensktalande, finlandsvenskarna i Finland är ett annat. De lever i utkanterna på samhället. får lite uppmärksamhet och tillåts inte ha med viktiga funktioner att göra.

Att vi som medborgare accepterar detta är bara en början på att samhället är under förändring, vi anser att det är OK att information samlas in om om våra vanor, om våra besöka på olika platser på internet. Att kameror registrerar våra rörelser på offentliga platser. Någon kanske då säger att det är för vår säkerhet, visst är det så, men det visar ju redan att det gått ganska långt i vårt samhälle där odemokratiska rörelser funnit sin väg in i samhället, våld och kriminalitet har letat sig allt längre ned i åldrar och till platser som tidigare var lugna. Väl insamlat finns informationen, och hur den sedan används, det är dolt.

Odemokratiska metoder så som våld är en allt vanligare metod att ta till för att utöva påtryckning, eller till synes lösa saker och ting. 

En kränkt generation

Vi har och kan se hur “den kränkta generationen” kan bli upprörd över att kanske någon tar en bild på en offentlig plats. En plats som det är helt fritt att fotografera på, eller att någon känner sig förolämpad för att man benämnt personen för han, hon eller hen. Däremot är det inte ett problem att alla sociala medier samlar information om personerna ifråga, eller att andra till synes självklara rättigheter inskränks. Det går kanske heller inte att skämta om saker som är helt självklart att det skall gå att skämta om. 

En märklig tid kan jag själv tycka. Jag har växt upp i en tid under konstant tillväxt, under allt mer demokratiska former och medborgarens rätt har inte inskränkts. Har vi sett toppen på det? Är vi på väg att tappa det vi byggt upp? 

Vi går in i avdemokratisering och vad vi trodde var en recession, ser allt mer ut som en depression. Diktaturer växer, frodas, se på Ryssland, Kina. Men även andra länder som Brasilien, Turkiet, Ungern, Iran, Afghanistan, länder där man tystas om man säger fel saker. Kanske rent av dödas. En ekonomi som bara fortsätter att gå uppåt, det är ju en omöjlighet, där är det inte en märklighet att vi idag kan se en avmattning. Däremot är det väldigt skrämmande tendens med en alltmer urholkad demokrati. 

 

En ny regering som bokstavligt talat tar oss tillbaka till 1800-talet

Härom dagen, i veckan som gick, kunde man på nyheterna höra att all miljöprövning av vattenkraft pausas. Den nya regeringen sätter miljön i baksätet. Kör på med allt annat som får gå före, vilket var väntat, de hade flaggat att bränslepriser skulle sänkas och att miljötillsatser skulle reduceras. I inslaget hör man sedan en person som får stå oemotsagd och gråta ut. “Det skulle kosta flera miljoner att bygga fiskpassager förbi mina kraftverk”. VA! Han tycker att det är helt Ok att det ä totalstopp i åarna på grund av hans små kraftverk, att ål, att annan fisk som försöker passera blir till köttfärs!

Kraftverken i våra vattendrag idag har inte prövats mot en modern miljölagstiftning. De följer en lagstiftning som har sitt ursprung på sent 1800-tal. Kan vi inte förvänta oss mer från dagens vattenkraft? Den som är så ren. Dessutom är en stor del av kraftverken i Sverige så små att de är försumbara, de kan inte ens försörja den egna ägarens behov av elkraft. Vattenkraft är bra och den är ren, det är dock ett synnerligen effektivt sätt att stoppa allt liv som vill passera om åtgärder inte tas för att miljöanpassa dem.

Skall inte ett hållbart biologiskt tänkande få kosta lite? Vilket pris har i så fall vår omvärld, vår miljö? Det är så otroligt tröttsamt att allt mäts i kronor och ören.

Grottmänniskan vaknar til liv

Ursäkta ordvalet, men var hittade de denna idiot? SD-ledamot: Klimatkris saknar stöd i vetenskap. Vilket succé i sitt första framträdande i riksdagen! Hon hade tydligen räknat lite också, med sin miniräknare hade hon räknat fram och presenterade följande:  “Om Sverige sänkte sina utsläpp till 0. Då skulle det påverka den globala temperaturen med 0,0027 grader. Okej, vi noterar! 

Vi vet ju sedan tidigare att SD inte är så bra på att räkna, så dessa siffror kanske har några potenser fel?! (Dessutom syns i kanten i videon nedan, i hörnet på filmen en annan riksdagsledamot, en person som sprang runt och viftade med ett järnrör.  Man vet var man har SD verkar det som, bland tomtar och troll!) 

Har hon legat under en sten de senaste åren? Vaknat till liv och lyckats få liv i sin minimala reptilhjärna. Att påståendet om klimatkrisen saknar stöd i vetenskapen är som att fortfarande vidhålla att jorden är platt. Jag tycker att hon kan krypa ned under stenen och fortsätta sin slummer, där gör hon inte någon skada.

Känns lite som det är ett bottenskrap bland många ministrar. Till och med stadsministern är en liten halvfigur! Detta kan inte vara vad det svenska folket förtjänar, har vi inte bättre att komma med?