Ekonomi och ekonomer har för mycket att säga till om i dagens samhälle

Ekonomi och ekonomer har alldeles för mycket att säga till om i dagens samhälle. Det är kanske dags att ändra fokus och inställning till vad som är viktigt?  Ett hållbart och tilltalande samhället består av så mycket mer än det ekonomiska. Som det är idag skall det mesta ses utifrån en ekonomisk synvinkel. Varför är det så? Kan det fortsätta på detta sätt?

Banker är kvasiintellektuella kolosser

Det är rätt tröttsamt att höra ekonomer uttala sig, i synnerhet banker och deras VD, styrelser eller även vissa tjänstemän. Banker bidrar i princip inte till någon vettigt funktion i samhället, de slussar pengar från en instans till en annan, lånar in pengar som de sedan lånar ut till en högre ränta. Det fyller naturligtvis en funktion, det är en simpel och kvasiintellektuell syssla, borde inte kunna generera dessa enorma vinster de visar upp. Bankernas så kallade rådgivning (som är lite mer avancerad och kräver en tanke och försök till analys) har gång på gång visat sig kunna utföras av i stort sett vem som helst, apor, slumpgeneratorer, med mera.  Garantin att avkastningen skall vara bättre än börsens index infrias sällan. Det har ju även visat sig att man i sin rådgivning ofta rekommenderar de egna fonderna, kapitalförsäkringarna med mera. Självklart gör man det!

Att detta skall ge många miljarder i vinst varje kvartal är för mig något som är synnerligen störande och obegripligt. Vid frågan om det inte finns utrymme för att sänka utlåningsräntan, då kommer en harang av tomt prat och enligt mig rätt ihåliga, märkliga argument. Det de säger är att det måste finnas mer kapital i deras buffert, så är stadgarna. I själva verket är det så de kan låna ut ännu mer! Finns det något tak, de har nu hållit på i år att samla kapital? Var finns logiken i det? De har ett ansvar mot sina aktieägare. Det är dock inte rimligt att detta skall kunna ha den inverkan det har på samhället i stort.

Jämför deras vinster med andra företag som kanske utvecklar nyttiga prylar för den breda allmänheten, de går med vinst, men det kan vara på sin höjd någon miljard, vilket ju är ofantligt mycket det också. Det är  dock bråkdelar av vad bankerna tjänar. Läste senast härom dagen  att bankerna ifjol (2016) tillsammans gick med 83 miljarder kronor i vinst. Några få aktörer tjänar otroliga summor på att låna ut pengar, sälja så kallade “goda råd” för investeringar. Skulle detta system braka samman, ja då går staten in och stöttar det. Är det rimligt? Då det går bra får staten, vi svenska medborgare inte ta del av något, vi bidrar enbart till vinsten, pengar som slinker ned i aktieägarnas fickor. Skulle det börja gå åt pipsvängen, ja då får vi skattebetalare gå in och skjuta till lite pengar för att system inte skall kollapsa, det är då skattemedel som stöttar.

Kapitalism är av ondo

Kapitalism har för mig blivit lite av en svordom. Det främjar vissa enskilda personer, vissa enskilda verksamheter,  inte kollektivet. Vi får till råga på detta allt mindre möjligheter att som individ/kollektiv påverka våra val. Regering och riskdag har ju sedan många år valt att avmonopolisera det mesta, sälja ut de statliga bolagen. Det gör att mer och mer hamnar i händer på  kapitalister, kapitalister som värnar om sina aktieägare, inte det svenska folket. Fotfolket, vilket är vi svenska medborgare. Vi är de som bidrar med pengarna, vi får vare sig ta del av en förbättrad service eller tjänst,  inte heller får  vi ta del av den stora avkastningen.

Är det inte dags att ekonomer och finansiella företag hamnar i väntrummet, tänker framför allt på banker, försäkringsbolag, till viss del även vissa inom näringslivet med oproportionerligt mycket inflytande.  Styr upp lite mer vad dessa kan tillåtas göra och ge inte ekonomer företräde, ge inte banker utrymmet. De skall inte ha plats vid runda bordet, i vart fall skall inte kapitalister få mer att säga till om än övriga. Begränsa även dessa enorma vinster som bankerna plockar ut, skattebetalare som idag inte har valmöjligheter, de betalar och bidrar till dessa enorma vinster. Det saknas idag mer eller mindre möjligheter att inte vara ansluten till en bank. Konkurrens är inte användbar idag, det känns mer som om någon slags kartellbildning, eller oligopol, ett outtalat men under bordet förekommande avtal mellan banker.

Ett kontantlöst samhälle

Vi går mot det kontantlösa samhället, vilket ju ger banker ännu mer makt och möjlighet att styra utvecklingen.  Det är idag omöjligt att stå utanför detta system, vill man det straffas man både ekonomiskt och rent funktionellt.

Dessa utförsäljningar som görs av statliga verksamheter, det är något som inte går att ta tillbaka. Är en verksamhet väl såld så är det för alltid.  En stor effekt detta medför är att staten tappar kontroll och framföra allt insyn i hur verksamheten sköts. Banker, infrastruktur, skola, vård, det är idag verksamheter som alla, ja verkligen alla på ett eller annat sätt berörs. Det är av stor vikt att det skall komma alla till del på ett bra och jämnbördigt sätt, självklart så rättvist som möjligt.

 

Att sedan banker och andra finansiella verksamheter täljer guld med kniv, på bekostnad av alla andra som är inlåsta och mer eller mindre tvingade in i ett system som idag, det är ju helt uppåt väggarna. Många av dessa verksamheter är simpla sysslor, löner till de som jobbar inom denna sektor är i en helt annan liga än övriga samhällsmedborgares.

 

4 thoughts on “Ekonomi och ekonomer har för mycket att säga till om i dagens samhälle

  1. Idag 2017-07-13 skrev Patricia Hedelius om just detta i SVD. Läs mer på denna länk https://www.svd.se/seb-star-starkt–pa-bolanekundernas-bekostnad.
    När skall det bil ändring på detta? När skall vi skattebetalare och alla som tvingas in i klorna på bankernas ockrande få ta del av dessa enorma förtjänster? Antingen genom en rimlig ränta, eller som en återbetalning, lite likt försäkringsbolags återbetalning.

  2. Vi har just nu en bank och i synnerhet en person som borde vara betydligt mer välvillig och ödmjuk i sin inställning. Björn Wahlroos, en synnerligen osympatiskt lagd person. Stor i orden, utan något fog för det. Nordea har redan en gång fått hjälp av staten, under bankkrisen på 90-talet så fick staten gå in och styra upp Nordbanken som den hette på den tiden (de fick enligt siffror på nätet 63 miljarder i tillskott från staten). Han borde ha det i minnet när denna lilla “nalle” går ut och hotar med att flytta utomlands då regeringen vill ändra lite spelregler för att reglera vinster till banker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *