En ny regering som bokstavligt talat tar oss tillbaka till 1800-talet

Härom dagen, i veckan som gick, kunde man på nyheterna höra att all miljöprövning av vattenkraft pausas. Den nya regeringen sätter miljön i baksätet. Kör på med allt annat som får gå före, vilket var väntat, de hade flaggat att bränslepriser skulle sänkas och att miljötillsatser skulle reduceras. I inslaget hör man sedan en person som får stå oemotsagd och gråta ut. “Det skulle kosta flera miljoner att bygga fiskpassager förbi mina kraftverk”. VA! Han tycker att det är helt Ok att det ä totalstopp i åarna på grund av hans små kraftverk, att ål, att annan fisk som försöker passera blir till köttfärs!

Kraftverken i våra vattendrag idag har inte prövats mot en modern miljölagstiftning. De följer en lagstiftning som har sitt ursprung på sent 1800-tal. Kan vi inte förvänta oss mer från dagens vattenkraft? Den som är så ren. Dessutom är en stor del av kraftverken i Sverige så små att de är försumbara, de kan inte ens försörja den egna ägarens behov av elkraft. Vattenkraft är bra och den är ren, det är dock ett synnerligen effektivt sätt att stoppa allt liv som vill passera om åtgärder inte tas för att miljöanpassa dem.

Skall inte ett hållbart biologiskt tänkande få kosta lite? Vilket pris har i så fall vår omvärld, vår miljö? Det är så otroligt tröttsamt att allt mäts i kronor och ören.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *