Ett odemokratiskt Sverige

Ett Sverige med innevånare som inte kan, eller vågar säga sin åsikt. Att dölja sitt ursprung, kanske tillhöra en etniskt minoritet, eller ha en obekväm åsikt. Det är saker som inte alltid är en självklarhet att det skall få förekomma?

När man läser sånt här: Allt fler böcker förbjuds i amerikanska skolor och här hemma i Sverige får man höra sånt här: Journalist rugby, eller som tidigare, av samma Linus Bylund ( i SvD): Partiska journalister ska straffas. Listan i Sverige kan göras rätt lång, som detta att man vill krympa public service, SD gillar inte granskning. En smalare public service, en motion till riksdagen, av Martin Kimmunen (SD).

Detta är alla exempel på demokratiska processer som SD vill begränsa, demokrati som kan, eller håller på att urholkas. Det är naivt att tro att det inte förekommer i Sverige, SD, är ett bra exempel på tullande på yttrandefrihet, på demokratisk urholkning. Medier som granskar makten är SD inte intresserade av.

I mina ögon ser Linus Bylund ut som en relikt från andra världskrigets Tyskland. Det stannar dock inte där, han beter sig även som en sådan. Har bara bytt den bruna kostymen mot en blå, åsikterna består. Det är nu dessa som sitter på maktpositioner i det svenska samhället. Moderaterna är nu alltså beredda att bilda en regering som vill tulla på demokratin. För att inte tala om Kristdemokraterna, som faktiskt själva är ett parti som delvis vill tulla på det demokratiska samhället.

Inte bara inom politik

Det behöver dock inte vara inom just nationell politik som vi finner detta. För någon vecka sedan  så kunde vi läsa att IOK förbjudit delegater att uttrycka sina budskap. IOK tystar delegater från att uttrycka sina åsikter. Egentligen inget nytt, just dessa stora internationella organisationer har varit korrupta sedan länge, FIFA, FIS, IOK där sitter kostymklädda herrar. Denna gånga gällde det en diskussion om att tillåta ryska och vitryska idrottare i OS. Vilket flera länder hade invändningar emot, det föll uppenbarligen inte IOKs ledning på läppen, varför framkommer inte. Det var nu inte bara SOK som tystades, även andra tystade, flagranta exempel på att åsikter tystas ned.

Det är minoriteter i Sverige, samerna till exempel, den lilla minoritet svensktalande, finlandsvenskarna i Finland är ett annat. De lever i utkanterna på samhället. får lite uppmärksamhet och tillåts inte ha med viktiga funktioner att göra.

Att vi som medborgare accepterar detta är bara en början på att samhället är under förändring, vi anser att det är OK att information samlas in om om våra vanor, om våra besöka på olika platser på internet. Att kameror registrerar våra rörelser på offentliga platser. Någon kanske då säger att det är för vår säkerhet, visst är det så, men det visar ju redan att det gått ganska långt i vårt samhälle där odemokratiska rörelser funnit sin väg in i samhället, våld och kriminalitet har letat sig allt längre ned i åldrar och till platser som tidigare var lugna. Väl insamlat finns informationen, och hur den sedan används, det är dolt.

Odemokratiska metoder så som våld är en allt vanligare metod att ta till för att utöva påtryckning, eller till synes lösa saker och ting. 

En kränkt generation

Vi har och kan se hur “den kränkta generationen” kan bli upprörd över att kanske någon tar en bild på en offentlig plats. En plats som det är helt fritt att fotografera på, eller att någon känner sig förolämpad för att man benämnt personen för han, hon eller hen. Däremot är det inte ett problem att alla sociala medier samlar information om personerna ifråga, eller att andra till synes självklara rättigheter inskränks. Det går kanske heller inte att skämta om saker som är helt självklart att det skall gå att skämta om. 

En märklig tid kan jag själv tycka. Jag har växt upp i en tid under konstant tillväxt, under allt mer demokratiska former och medborgarens rätt har inte inskränkts. Har vi sett toppen på det? Är vi på väg att tappa det vi byggt upp? 

Vi går in i avdemokratisering och vad vi trodde var en recession, ser allt mer ut som en depression. Diktaturer växer, frodas, se på Ryssland, Kina. Men även andra länder som Brasilien, Turkiet, Ungern, Iran, Afghanistan, länder där man tystas om man säger fel saker. Kanske rent av dödas. En ekonomi som bara fortsätter att gå uppåt, det är ju en omöjlighet, där är det inte en märklighet att vi idag kan se en avmattning. Däremot är det väldigt skrämmande tendens med en alltmer urholkad demokrati. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *