Greta Thunberg

Gretas seglats väcker arga känslor. Det är framförallt nationalistiska, ofta välbärgade och högerorienterade krafter. De hittar ideligen saker som de anser hycklande från Greta. Det hade ju varit intressant att se vad de själva bidrar med i klimatdebatten och vilka klimatförbättrande åtgärder de vidtar. Det är väldigt lätt att att kasta skit på andra, men att hålla rent framför sin egen dörr är ofta svårare.

I DN skrev man idag “Fem flyger till USA föra tt hämta hem båten till Europa”, självfallet är det inte helt optimalt. Det hade gått att lösa på kanske bättre sätt. Nu är det dock inte det som är poängen med hennes seglats, hon gör något, hon är en person som verkligen försöker att få politiker och makthavare att agera. Som hon sa: “Om de lyssnade och förstod, då hade de gjort något”. De som skriker mest är ofta de som gör minst.  Hennes seglats är nog mer ett statement för att flyga mindre, resa mer klimatsmart, att helt enkelt göra något för att minska utsläpp. Så lägg nu ned dessa klaganden på Greta och gör då hellre något som är bättre och visa med det egna agerandet vad som kan göras.

Det går inte att vänta och gnälla på andra, alla måste ändra på sitt leverne. Så som vi lever idag är inte ett hållbart sätt som fungerar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *