Människan vill alltid agera gud

Nu forskar man på att selektera de bästa spermierna för IVT behandling. “Bästa”! för vad, kan man undra? Evolutionen har inte någon riktning, den agerar åt alla håll. Om vi nu börjar med att selektera de som “vi tror simmar bäst”, då har en hög redan sållats bort. Det kommer aldrig att bli något annat än vad vi tror är de bästa spermierna. Den intervjuade forskaren säger att detta inte har som syfte att finna, “den bästa/snabbaste spermien”, men givetvis kommer ett av argumenten att bli/vara att öka lyckade konstbefruktningar.

Det vi gör är att lägga på ett nytt selektionstryck, som vi inte känner till någonting om, som är helt onaturligt.

Låt bli med detta!

Jag tror att alla förstår och är medvetna om att det kan vara bekymmer att bli gravid, men detta är fel väg att gå!

Kan inte låta bli att tänka på låten från Orbital, måste lyssna sig in till 2.30 i låten för att höra budskapet. Klicka på länken nedan för att höra.

https://www.youtube.com/embed/wLKOIHrnk80?si=AJet3BQP6UodqTdo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *