Nu kan vi äntligen spåra vår mat från havet

Myndigheten HaV har nyligen (månadsskiftet aug/sept) presenterat en ny föreskrift och ordning. Denna nya föreskrift skall göra det möjligt att spåra hela kedjan av steg fisken, räkan, det som fiskats upp ur havet passerar till tallriken. Det skall alltså bli möjligt att se alla hanteringsled, även förpackning, var och av vem den filéas, en radda med passager från fiskebåt till matbordet.

Konsumenterna får på detta sätt ett verktyg att själva styra vad man köper. Idag är detta inte möjligt, det går inte att spåra alla steg.

Det är idag inte helt lätt att försöka handla, äta och agera så bra som möjligt för en själv och för vår miljö och omgivning. Saknas exempelvis märkning så är det ju helt omöjligt att veta var saker har sitt ursprung och hur de kommit till min tallrik.

Förhoppningen är att detta skall fungera och vara inledningen på en ny trend och att fler produkter tar efter detta.

Vin har ju varit ett svart hål, det saknas ju i princip helt och hållet märkning på vinflaskor. En ljusstrimma är dock de allt fler ekologiska viner som syns på hyllorna i systembolagen. Det hade ju även varit trevligt med lite mer till innehållsdeklaration på flaskorna. Kanske kommer det, vem vet.

 


 

“We are buried beneath the weight of information, which is being confused with knowledge; quantity is being confused with abundance and wealth with happiness.
We are monkeys with money and guns.”

― Tom Waits

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *