Ny jätteö blir Köpenhamns nya stadsdel

Undrar lite hur de tänker när det planerar en ny stadsdel, en del som inte fysiskt existerar. Den skall skapas genom att schakta ut enorma mängder jord, sten och grus ut i havet. Det skall alltså skapas en ny ö i Öresund.

Att skapa en stadsdel i havet känns lite märkligt. Prognoserna taler sitt tydliga språk, havsnivåerna kommer att stiga. Att då skapa en konstgjord stadsdel i havet är att spela ett högt spel. Hur mycket skall denna ö sticka upp över ytan?

Det är ju även minst sagt besynnerligt att göra det då dels miljön kommer att påverkas, vilket många tar upp, men även hur detta kommer att öka utsläppen, 350 lastbilar per dygn skall transportera materialet för att skapa denna konstgjorda stadsdel.

Öresund som är ett av världens mest trafikerade vatten, där skall man bygga denna ö, som om det inte redan var vissa problem med genomströmningen av färskt vatten i sundet.

Ännu en skapelse av människan som vill visa på kreativitet, storhet och dominans. Känns inte genomtänkt, kan ju hoppas att de tar sitt förnuft till fånga och inser det korkade i detta.


Läs mer på SVT, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/lynetteholm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *