Shoppa i centrum eller på center?

Shoppa i centrum av stan, eller på köpcenter utanför eller i utkanten på stan? En fråga som är aktuell idag, en fråga som var aktuell på 60-70-talet. Det finns inte något facit och sannolikt är det en fråga vi tar med in i framtiden. Det kan även bli så att webbhandel helt dödar allt vad fysiska butiker heter.

SVT har av tradition sänt bra dokumentärer, de är en ljusglimt bland allt stimmigt, tjoigt och glättigt på många andra kanaler. Det är Kspecial, DOX plus en mängd andra bra sändningar. Under julhelgen har jag haft gott om tid att kika på TV, har tvingats att tillbringa en hel del tid i sängen för att kurera mig. Att då titta igenom lite av de fina dokumentärer som finns är ju en fröjd i det rosslande och snörvlande som man tvingas till.

När DOMUS kom till stan

En av dokumentärerna är När DOMUS kom till stan. För min del som själv är född under 60-talet är detta en återblick på ens barndom. Etableringen av varuhus som gjordes av KF och framför allt var det DOMUS, men även EPA och Tempo. Dessa varuhus fick utrymmen i centrum var de än skulle anläggas, bästa tänkbara placering, mitt i stan. Det var som det beskrivs i filmen, en tanke att man skulle förenkla konsumerande, tillgången på saker skulle vara enkel. Varuhus och tillhörande parkeringshus fick ofta bästa möjliga platser. I stort sett alltid på bekostnad av i stort sett vad som helst, gammalt som nytt, fint som fult. Arkitekterna och kommunalpolitikerna blundade  helt för estetik och omgivande miljöer. Det finns nog inte ett enda av dessa anlagda varuhus som är vackert, eller smälter in i omkringliggande  miljö på ett tilltalande sätt. Dessa kolosser ser ofta ut som små garage, fängelser eller lagerlokaler. Idag är de flesta nedlagda och tyvärr även nedgångna, samma tråkiga arkitektur, men nu även nedgångna, slitna och inte helt sällan smått trasiga.

Detta var dock inte tänkt som en text som skall klanka ned på detta, det förkom dock några citat som idag blivit synnerligen aktuella.

Bland annat är det några “gubbar”, ja det är ju mest gubbar, politiker, näringslivs personer. Dessa gubbar säger en del saker som är aktuella även nu. Exempelvis på frågan som en av dem får,

“Det verkar ju som om innevånarna i xxx inte vill ha ett DOMUS mitt i staden, och framför allt vill de inte att man skall riva gamla hus för att kunna bygga dessa stora varuhus?

Vad dessa personer som är mot byggandet säger  spelar inte någon roll, vi vill att KF skall få absolut bästa platsen i staden och då ser vi till att de får det.

Dessa personer som står för detta svar är våra folkvalda politiker, de skall företräda innevånarna i kommunen!

Det andra citatet eller påståendet är vid diskussionen om var varuhus skall anläggas, i centrum eller i utkanten på staden. Vid denna tid är det centrum som gäller. Hela centrum anpassades efter dessa anlagda varuhus, med hela leder för bilar in, stora parkeringshus i anslutning, ofta vid ett torg, i stadens mitt.

Samma problem då som nu

Idag anläggs köpcenter utanför stadens centrum, kanske i stadens utkant eller rent av en bit utanför staden. Nu pratar man om att dessa köpcenter utarmar stadens centrum. Det var lika illa på den tiden då DOMUS kom till staden, man rev ofta husen med de små affärerna, eller så konkurrerades de ut av varuhusens pressade priser. Varuhus som täckte in stora delar av vad kunderna behövde i allt från matvaror, kläder, kosmetika till sportartiklar, skor med mera. Samma problem med två sätt att se på det, inget av dessa löser  dock problematiken.

Idag är nog det största problemet för fysiska affärer den ökande webbhandeln, oavsett var de är belägna. Aktörer som Amazon, Alibaba, med flera andra stora aktörer, plus en mängd detaljhandlare inom de flesta inriktningar. Dessa är idag mer eller mindre globala och har en marknad som inte är bunden till en fysisk plats, de säljer på kvantitet och kan pressa priser till en nivå om lokala aktörer inte kan matcha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *