Sverige monteras ned

Publicerar här en text som jag skrev på en kurs jag läste för ett par år sedan, december 2014. Byt ut några namn och det stämmer bra fortfarande, trots nuvarande socialdemokratiska/miljöpartistiska regering.

Sverige monteras ned

 

Den svenska infrastrukturen och utbildningsväsendet monteras ned bit för bit, något som jag som boende och uppvuxen i Sverige tar för givet, något som det talas om när man träffar folk från andra länder, något det ibland skämtas om eller med avund talas om. Återstoden reas ut och hamnar i kapitalisters och riskkapitalbolags fickor, på ett konto i en avlägsen stat någonstans utanför den svenska kontrollen.

Det är nu man skall bli nostalgisk, tänka på hur bra det var förr.  Då gick alla tåg punktligt, det var billigt att resa, alla fick bra sjukvård, och skolan, den var bra för alla. Så var det kanske inte, men har det då blivit bättre idag, med avreglering på alla dessa områden och privata aktörer överallt? Knappast! Jag är glad att jag inte går i dagens skola, och att jag är så frisk så jag inte behöver nyttja sjukvården.

Idag är hela den svenska välfärden ett minne blott, åtskilliga statliga bolag har idag styckats upp, sålts eller blivit avreglerade för det vet ju alla att konkurrens gynnar konsumenten och utvecklingen.  Ett mantra som upprepats gång på gång, konkurrens är bra för konsumenten, flera aktörer driver på utveckling och pressar priser. Vinster i välfärden är bra!

Avreglering av järnvägen, det forna SJ, en uppdelning i banverk och företag som kör turerna,  företag som sköter underhåll, företag som sköter bistro, företag som städar, m.fl. det är rena skämtet. Det känns idag som att åka buss i något sydostasiatiskt land med massor av köer, en för vardera aktör eller resmål. Priser är inte enhetliga och samkörningen fungerar ju allt annat än bra. Sverige är som enda land unikt inom EU  med en fullskalig avreglering av järnvägen, det kanske inte var helt optimalt med ett helt statligt SJ och monopol, men det är definitivt inte bättre idag.

Skolan

Skolan är ett annat exempel, för en person som växt upp under 60, 70 och 80-talet så är dagens skola bedrövlig. Friskolor som drivs av riskkapitalister urholkar kassan, där kommunala skolor har krav på sig att kunna ta emot alla elever i en kommun så kan en friskola i ”privat regi” skrapa av grädden och lämna en torr botten. En utbildningsminister, en gammal militär,  fullständigt okunnig, men kan peka med hela handen, har omformat skolan till en testcentral. Skolan är idag en cirkus där dessvärre de som drabbas är eleverna och lärarna, de får en allt sämre miljö att studera och jobba i.

Skolpengen är ett sattyg! Kommunal skola skall underhålla sina egna skolor, vill man tillåta privata friskolor så skall de stå på egna ben och de som vill gå där skall betala avgiften, den skall inte vara skattefinansierad. Det är ju själva andemeningen med betydelsen ”privat skola”.

Detta var lite skrap på ytan, välfärden innefattar även äldreomsorgen, den svenska glesbygden, sjukvården, polis- och räddningsväsendet, med mera som alla omformats. 

Den svenska välfärden åker idag på ett tåg, nyttjar den svenska infrastrukturen som finns kvar, rusande fram, mot vad vet ingen, och dessvärre verkar inte någon kunna bromsa tåget. Konduktören herr Björklund och lokföraren som ingen sett har hoppat av. Går det att vända detta?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *