USA bygger ett luftslott av Huawei!

Det har skrivits spaltmeter om Huawei. Det tog fart då USA och Canada anklagade Huawei för att spionera och samla information som skickades till Kina. Om det verkligen är så har inte gått att bevisa. Är det kanske istället så att USA skyller på Huawei och Kina för att få bort fokus på det  egna agerande med övervakning? För 6 år sedan släppte Snowden sina dokument över USA och västvärldens datainsamling. 

I Vetenskapens värld på SVT togs morgondagens 5G nät upp. Inte helt okontroversiellt har det visat sig. I programmet var det ett långt avsnitt om möjligheter med 5G, ett uppkopplat samhälle. Hemmet, bilen, kylskåpet, värmeni huset, det mesta skall vara uppkopplat mot nätet. Städerna skall vara uppkopplade, kameror, lyktstolpar, med mera.

Framtiden spås ha ett hem med en massa uppkopplade saker, för vissa en fantastisk framtid, för andra kanske mer en slags gimmick. Många saker i hemmet kan nog helt klart vara rätt bekvämt att kunna styra via uppkoppling. Det stora och det som är framtiden är då saker i hemmet kan kommunicera med varandra. Det byggs in AI i saker och ting i hemmen.  

Det är idag svårt att se var det kommer att bli de stora fördelarna, det är lite obanad mark och det krävs ett väl utbyggt 5G nät för att allt skall kunna kommunicera med varandra.

Baksidan på 5G

Något som oroar många och inte ses som något positivt är den potentiella  övervakningen, något som verkar ha byggts ut till max i just Kina. I Kina har de utvecklat ett system med fullskalig övervakning där invånarna samlar poäng beroende på hur de agerar, allt kontrollerat av övervakningskameror. Känns lite som 1984 av George Orwell i mina ögon. 

Det andra negativa som togs upp var strålningen, den vet man dock inte så mycket om och den kan visa sig var rätt ofarligt, ungefär som med dagens 4G. Framtiden får utvisa och det blir lite av “ett experiment i skarpt läge”. Det kommer ju inte att vara helt lätt att undvika strålningen från dessa nät i stora städer då det är fullt utbyggt.

Kostnaden är inte något som nämnts så ofta. Blir det rejält stora summor så kan det bli så att andra investeringar i samhället inte kan genomföras. Vem skall stå för kostnaderna? Är det privata aktörer som står för kostnaderna så vill de naturligtvis tjäna pengar på sina investeringar. Som alltid så pratar förespråkarna om alla fördelar, vilket ju är helt naturligt. Om detta nu implementeras, var kommer dessa nät att byggas? 

En fråga som dyker upp är ju hur känsligt sådana här system är? Se bara på dagens alla grejor som kräver internet, och kanske ännu mer kritiskt, EL. Strömavbrott får ju riktigt förödande effekter. Där tror jag att vi helt enkelt får inse att morgondagens samhälle är ett samhälle som kräver el till i stort det mesta.

Har USA gjort detta för att maskera sitt egna agerande? 

Med USA i bräschen att motarbeta Huawei så har Sverige och kanske nu även hela EU klivit in i ledet bakom USA. I inslaget på Vetenskapens värld bedyrade de anställda på Huawei att Kinas styre inte hade någon som helst inverkan, insyn eller delaktighet i Huawei. Huawei är ett privatägt företag och agerar som ett sådant, det är vad de säger vilket fall. Kina är dock sluga och att de har jobbat hårt med att ta kontroll över kritiska naturresurser, landområden, företag  och samla information på bred front är inte en nyhet. 

Att USA anklagar Huawei för spionage kan visserligen ha sin orsak, det saknas dock bevis för att så är fallet. Inte helt orimligt är då att det är ett sätt att få bort fokus från sitt egna agerande. USA och de flesta andra västländer bedriver en utstuderad och enorm datainsamling. Vilket de har gjort under en lång tid. 5G näten möjliggör det på ett helt nytt sätt.

Så lätt det är att saker och ting faller i glömska. Läs Snowden – vi är alla under luppen, eller Övervakad inte kontrollerad. Det är 6 år sedan Snowden läckte dokumenten hur det sker en gigantisk insamling av uppgifter om i stort alla. Sånt sysslar USA med, sånt sysslar Sverige med.  Kan dessa anklagelser mot Huawei helt enkelt vara ett sätt att få bort fokus på Västs stora övervakning. 

Övervakningen finns ju där, inget tvivel om det, den sker dock inte lika öppet som i Kina. I Sverige har vi FRA och Säpo som båda vill ha allt mer tillgång till avlyssning, kameraövervakning. 5G är ju som en skänk från ovan för dem. För att undvika den värsta faran från skeptiker och granskare så anklagar man då Huawei för spionage. 

Med ett utbyggt 5G nät så öppnas mängder av möjlighet att övervaka, oavsett vi vill eller inte.Vi kan vara helt säkra på att det kommer att ske, sannolikt inte öppet som i Kina, utan mer som något det inte talas om.

Vi glömmer snabbt 

Saker och ting faller snabbt i glömska. Då de moderna 4G telefonerna introducerades så pratades det om faran med strålning. Det pratas inte om det idag, det publiceras väldigt lite om det, var det ofarligt?

Edward Snowden, som släppte sina dokument 6 år sedan och få pratar om det idag. Vi är sannolikt mer övervakade nu än någonsin tidigare.

Historien upprepar sig, så här är det gång på gång.  George Orwells dystopi i 1984 är sedan länge passé, idag är vi övervakade och kontrollerade mer än bokens dystra beskrivning. 

Vi får ju i detta teknokratiska samhälle några aktörer som sitter på väldigt mycket makt. De som hanterar näten, de som äger näten, tillverkarna av alla uppkopplade apparater, de kommer att få stort inflytande. Vardagen blir en uppkopplad värld om det blir som i Vetenskapens världs inslaget från Kina, där allt skall skötas via nätet, telefonen, elektronik. Det är saker som den vardaglige användaren inte kan serva eller få igång vid problem.

Det uppkopplade hemmet banar även väg för potentiella intrång från oseriösa personer. Det blir i det avseende ett synnerligen odemokratiskt samhälle, några få kan kontrollera väldigt mycket. Sannolikt kommer inte heller alla städer att få tillgång till detta uppkopplade leverne.

Vi kan ju trösta oss med att glesbyggden som avfolkas och utarmas, där kommer inte någon att vara intresserad av att bygga ett 5G nät! De som inte vill ha ett uppkopplat samhälle, de kan ju flytta ut på landet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *