Vattenkraft inte lika med ren energi

Vattenkraftens förespråkare, i synnerhet kraftbolag och mindre kraftverksägare anser att vattenkraft är ren, med ren menar man fri från utsläpp. Det stämmer, det är inte några utsläpp. Vad man dock verkligen talar tyst om i de allra flesta fallen är de avsevärda ingrepp i naturen som vattenkraften åstadkommer. 

 

Vattenkraft står i dag för en stor del av den svenska energiproduktionen, en ren energi är det ansett som. Det är inte några utsläpp, däremot så är ingreppen i naturen som vattenkraften orsakar avsevärda. De fördämningar som hör ihop med vattenkraftproduktion är förödande för många växt- och djurarter. Det är i många fall enorma ingrepp i den omgivande naturen, vilka skapar en helt ny vy och helt ändrade förutsättningar för de som bor och lever i närheten. Den reglerande verkan ändrar dessutom bilden av vattennivån över året, från riktigt högt vatten vid vårflod, till sensommarens uttorkade älvfåror och stora nivåskillnader i vattenmagasinen.

En modernare lagstiftning

Älvräddarna är en idéel organisation som jobbar och strider för en modern lagstiftning och sund syn på vattenkraft och reglering av vattendrag. Idag är det en otroligt föråldrad lagstiftning som fortfarande används. Älvräddarna är inte motståndare till vattenkraft, däremot anser de att alla kraftverk, med tillhörande ingrepp i naturen skall prövas. De vill att dagens vattenkraft skall baseras på en modern lagstiftning.

Många för att inte säga de allra flesta av de mindre kraftverken saknar helt miljöprövning, de hade idag inte fått tillstånd till att anläggas och drivas. Inverkan på omgivningen är inte i proportion till vad som produceras i energi. De små kraftverksägarna med sin lobbyverksamhet i ryggen driver nu på med att dessa små mer eller mindre förfallna eller föråldrade kraftverk är ett kulturarv. Vissa av dessa runt 2000 små kraftstationer är säkert värda att bevaras av kulturella skäl, men det är en mikroskopisk andel som kan räknas in här.

Ett rimligt krav för att få fortsatt tillstånd borde vara miljöanpassning och en effektivisering av turbiner och själva produktionen av elektriciteten. Den rödlistade och utrotningshotade ålen är ett exempel på djurart som drabbas hårt av dessa små kraftverk, de föråldrade turbinerna maler ned de små ålynglen som skall vandra ned, ut till havet. De kan inte ta sig förbi vandringshindren och kommer de in i turbinerna i kraftverket så dör de.

 

Kraftbolag som påstår sig vara miljö- och djurvänliga, är de verkligen vad de säger sig vara? Hos många stämmer det inte och uppenbarligen inte hos  Skellefteåkraft. De har i 20 år sagt att det jobbar för en hållbar och miljövänlig kraftproduktion, se då denna artikel, Skellefteå kraft tappar kunder för sin ignorans av miljön.

Den småskaliga vattenkraften borde rimligtvis prövas precis som all annan inverkan som görs på naturen i en domstol. Är konsekvenser och inverkan på omgivande natur i proportion till den energi som genereras?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *