Vinster i välfärden, igen å igen å …

Återigen är det diskussion om vinster i välfärd, omsorg och skola. Det är märkligt nog alltid vinsterna som debatteras. Var finner man fokus på att alla skall ha en bra och rättvis möjlighet till en bra skola och omsorg?  Borde inte diskussioner handla om just det? Lösningen på det finner man inte som Dan Olofsson påstår finns i en avreglerad och privat driven välfärd med fokus på ekonomisk vinning.

 

Dan Olofsson, en sann kapitalist svarar på ett tidigare inlägg, (har fel i vinster i välfärden), men även Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden nämns. Har inte hela detta hamnat fel? Kärnan i hela denna debatt måste ju vara att kunna erbjuda en bra och effektiv vård, skola och omsorg. Dan Olofsson nämner detta i en mening i ett av sina inlägg, det är allt, hur man skall nå dit nämns dock inte. Är det inte det som skall vara i fokus i debatten?  Skrev tidigare om detta, “Sverige monteras ned“, och även efter Ilmar Reepalus rapport. Oavsett hur det hela ägs, finansieras så skall det väl vara mot en bra, effektiv och rättvis skola och omsorg vi strävar.

Kan vi nå dit med en avreglering av välfärden? Jag har väldigt svårt att tro det, vem vill driva en skola i områden med stora problem? Vem vill driva en verksamhet i områden där det är mycket svårt att gå med vinst. Vem vill driva sin verksamhet i glesbygd, där underlaget är mycket litet?

Glesbygden står för en stor del  av Sveriges inkomster i form av naturtillgångar och turism. Glesbygd står även för större delen av Sveriges yta. Skall människor som bor där inte kunna få en vettig skola och vård? Är inte det något som skall vara självklart för alla medborgare i Sverige?

Idag då det skall konkurreras om i stort sett allt, det skall avregleras, då pressas priser (kostnader) ofta på bekostnad av kvalitet. Områden som kan ge avkastning för de privata aktörerna är attraktiva, där vill de vara. Områden med liten potential till avkastning, där blir det med detta system helt naturligt inte någon konkurrens. Man kan ju fråga sig om allt verkligen måste gå med en ekonomisk vinst? Är det ens möjligt? Kan man verkligen mäta allt i kronor och ören, måste man verkligen mäta allt ur en en ekonomisk vinkel? Att verksamheter skall skötas på ett bra och effektivt sätt är en sak, men det är inte samma sak som att ge ekonomisk vinst.

Om man nu avreglerar så borde ett krav vara att ta på sig ett större ansvar, ett helhetsansvar, där skall ingå glesbygd. Ett problem med dagens avreglering blir ju att det blir allt svårare att få tag i aktörer som är villiga att driva verksamheten ju glesare befolkat det är, ju svårare omständigheterna är. Gamla tiders landsting var större, där fanns det en möjlighet till vettig samordning, Man kunde  driva verksamheter med vinster i vissa områden som kunde bära upp de områden som inte bar sig lika bra. Idag är upphandlingen på en så liten skala att detta är en omöjlighet, det är enskilda vårdcentraler, det är enskilda skolor, det är delar av en stadsdel. De gamla landstingen hade naturligtvis sina svagheter de också.

Vinstmarginal

Ett system som det vi har idag  kan aldrig lösa dessa problem, oavsett om det är 25% eller 2.5% vinstmarginal. Vissa saker måste tillåtas att kosta, det togs upp i en av de tidigare artiklarna jag skrivit. Skola, vård, omsorg är inte något som borde ha ett vinstkrav på sig. Vinstkravet blir märkligt, hur skall exempelvis äldreomsorg kunna gå med vinst? Detta är långsiktiga investeringar, en bra skola genererar duktiga elever och dessa är framtiden i Sverige. En god vård ger en gladare befolkning som mår bra, är inte det vad man vill ha? Vill man inte som åldrande Svenska medborgare hellre se att vården är bra än att den går med 5% i vinst.

Är det någon som anser att skola, vård och omsorg idag i sin helhet fungerar bra? Jag är övertygad om att det inte är det. Var det då bättre innan avregleringen? Det beror nog på vem du frågar, jag kan oavsett det svaret säga att idag fungerar det inte bra, eller är billigare.

När skall rättvisa, kvalitet bli det man diskuterar, inte vinstens storlek i kronor och ören?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *